Externe verslaggeving, Belastingen
Winstbepalingsaspecten van uitfasering pensioen in eigen beheer
Dool, Ruud van den
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 7/8
Tot en met 31 december 2019 kan een in eigen beheer verzekerd pensioen worden afgekocht of omgevormd in een oudedagsverplichting. Een gevormde oudedagsverplichting kan tot die datum alsnog worden afgekocht. Beide raken de fiscale winst en de jaarrekening. Ten aanzien van partners en andere aandeelhouders kan sprake zijn van een schenking. Voor de fiscale winstbepaling leidt afkoop tot een andere uitkomst dan omvorming in een fiscale oudedagsverplichting. Voor de jaarrekening is de door de RJ voorgestelde aansluiting bij de fiscale waarderingsregels voor de oudedagsverplichting een goede keuze. Feiten die voor 1 april 2017 een fictieve afkoop van een pensioen opleveren, kunnen ondanks deze wet niet worden genegeerd.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.611
Accountantscontrole, Open...
Buuren, Joost van | 2015
Downloads: 12.190
Accountantscontrole
Wallage, Philip | 2016
Downloads: 1.389
Accountantscontrole, Open...
Buijink, Willem | 2016
Downloads: 1.195
Column, Open Access
Dassen, Roger | 2016
Downloads: 1.466
Column
Gortemaker, Hans | 2016
Downloads: 2.218
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.564
Externe verslaggeving
Bruin, Chantal de | Dannenberg, Alidus | Epe, Peter | 2016
Downloads: 2.386
Externe verslaggeving
Wagensveld, Koos | Willekes, Egbert | 2016
Downloads: 2.774
Organisatie & Managem...