Management Accounting
Toen het erom spande bij Groninger Forum
Helden, Jan van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 7/8
Dit artikel gaat over de politieke besluitvorming, inclusief financiële argumentatie, over Groninger Forum. Dat is een omstreden project voor cultuur en debat in de Groningse binnenstad, waarvan de investering wordt gesubsidieerd door gemeente en provincie Groningen. Het gebruik van financiële informatie in de Gemeenteraad en Provinciale Staten is minder dan men zou denken bij een omstreden project als Forum. Dit komt omdat de provincie de financiële exploitatie van het project ziet als een gemeentelijke aangelegenheid en de gemeente weinig ruimte laat voor discussie en standpuntverandering vanwege het sterke commitment van een raadsmeerderheid aan het project. Tegenstanders en voorstanders van Forum gebruiken financiële overwegingen op een politieke manier, om hun voor- of afkeur kracht bij te zetten, terwijl neutraal oordelende partijen een rationeel gebruik van financiële informatie laten zien. Sterk zijn deze indicaties echter niet. Vaak bewijzen politieke partijen slechts lippendienst aan financiële argumenten.
Deze auteur publiceerde ook
Helden, Jan van | Kamminga, Dr. P.E. | Velthuis, Hans | 2010
Downloads: 990
Management Accounting
Helden, Jan van | 2012
Downloads: 977
Management Accounting
Helden, Jan van | Hendriks-Gusc, J. | 2009
Downloads: 1.291
Management Accounting
Helden, Jan van | 2002
Downloads: 896
Management Accounting
Helden, Jan van | Tillema, Dr. K.H. | Waszink, Prof. Ir. A.C. | 2003
Downloads: 1.108
Management Accounting
Helden, Jan van | 2002
Downloads: 918
Management Accounting
Anderen downloaden ook deze publicaties
Helden, Jan van | 2002
Downloads: 896
Management Accounting
Kaptein, Prof. Dr. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2010
Downloads: 4.180
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.643
Externe verslaggeving
Hoeven, Pieter van der | 2014
Downloads: 1.613
Externe verslaggeving
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 1.485
Accountantscontrole
Prof. Dr. D.W. Feenstra | 1995
Downloads: 1.016
Dr. H.P.A.J. Langendijk | 1995
Downloads: 1.078
Reimers AA CPA, Mr. drs. H.K.O. | 2010
Downloads: 1.054
Externe verslaggeving
Reimers AA CPA, Mr. drs. H.K.O. | 2008
Downloads: 1.128
Externe verslaggeving
Wieringa, Sander | 2015
Downloads: 1.354
Accountantscontrole