Financiering
Zorgt private equity voor waardecreatie?
Ligterink, Jeroen, Martin, Jens, Boot, Arnoud W.A.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 7/8
Bouwend op onze recente studie voor het Ministerie van Financien (zie Ligterink et al,, 2017) rapporteren wij inzichten uit de internationale empirische literatuur, aangevuld met een eigen analyse van de pros en cons van private equity. De effecten van private equity op de performance van ondernemingen zijn over het algemeen licht positief. Door een scherpe financiële prikkel (onder meer door de leverage) zet het aan tot actie om verbeteringen in de onderneming waarin is geïnvesteerd door te voeren. Het rendement voor de private equity-investeerders is echter niet altijd echte waardecreatie maar kan evenzeer gebaseerd zijn op herverdelingseffecten die ten koste gaan van andere stakeholders. Belangenconflicten en excessen (bijvoorbeeld een excessieve focus op de korte termijn) vragen aandacht.
Deze auteur publiceerde ook
Boot, Arnoud W.A. | 2015
Downloads: 1.081
Column
Ligterink, Jeroen | 2002
Downloads: 1.852
Financiering
Boot, Arnoud W.A. | 2014
Downloads: 1.186
Column
Boot, Arnoud W.A. | 2017
Downloads: 1.569
Corporate Governance
Boot, Arnoud W.A. | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 1.665
Accountantscontrole
Boot, Arnoud W.A. | 2017
Downloads: 846
Column
Anderen downloaden ook deze publicaties
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.842
Externe verslaggeving
Hoeven, Pieter van der | 2014
Downloads: 1.786
Externe verslaggeving
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 1.635
Accountantscontrole
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.673
Column
Bos, Auke de | Edelman, Henk | Jans-van Wieringen, Marlène | Scheffe, Johan | 2012
Downloads: 1.320
Externe verslaggeving
Gortemaker, Hans | 2016
Downloads: 2.564
Accountantscontrole
Bezemer MscBA, P. | Bosch, Prof. Dr. Ing. F.A.J. van den | Maassen, Dr. G.F. | Volberda, Prof. Dr. H.W. | 2007
Downloads: 913
Corporate Governance
Dassen, Roger | 2016
Downloads: 1.601
Column
Buijink, Willem | Dassen, Roger | 2015
Downloads: 1.038
Accountantscontrole
Ferrero Scholte, Oscar | Vos, Koos | 2012
Downloads: 1.099
Externe verslaggeving