Accountantscontrole
Audit Research Summaries
Van de redactie
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 7/8
Ook deze maand presenteren wij weer enkele “Audit Research Summaries” uit de database van de American Accounting Association (www.auditingresearchsummaries. org). De eerste samenvatting betreft een onderzoek van Sharma, Tanyi en Litt naar de kosten van verplichte audit partner-rotatie in de VS. Hiertoe wordt nagegaan of partner- rotatie gerelateerd is aan de hoogte van de audit fee en het tijdsverloop tussen einde boekjaar en datum afgifte van de controleverklaring (audit report lag). Uit het onderzoek blijkt onder andere dat een positieve en significante associatie bestaat tussen partner-rotatie en audit fees. Ook blijkt dat deze associatie met name bestaat voor grotere klanten en voor de niet-Big 4-audit firms. Een vergelijkbare associatie bestaat voor rotatie en de lengte van de audit report lag. De volgende samenvatting betreft een experiment van Kim en Harding onder Australische en Zuid Koreaanse accountants naar het effect dat gepercipieerde expertise van een leidinggevende heeft op de besluitvorming van een ondergeschikte. Uit het onderzoek blijkt dat de invloed van de vooraf bekende preferentie van de leidinggevende op een te nemen besluit groter is naarmate de leidinggevende meer deskundigheid wordt toegedicht. Er wordt geen verschil geconstateerd tussen Australische en Zuid Koreaanse accountants.
Deze auteur publiceerde ook
Van de redactie | 1959
Downloads: 572
Van de redactie | 1982
Downloads: 543
Van de redactie | 1982
Downloads: 566
Van de redactie | 1982
Downloads: 559
Van de redactie | 1983
Downloads: 529
Van de redactie | 1983
Downloads: 550
Van de redactie | 1983
Downloads: 581
Van de redactie | 1983
Downloads: 572
Van de redactie | 1983
Downloads: 544
Anderen downloaden ook deze publicaties
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 2.403
Externe verslaggeving
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | Willemse, Stijn | 2016
Downloads: 1.378
Management Accounting
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.775
Accountantscontrole
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.572
Column
Kloosterman, André | Wagensveld, Koos | 2016
Downloads: 2.056
Organisatie & Managem...
Bik, Olof | 2016
Downloads: 1.339
Corporate Governance
de Redactie | 2016
Downloads: 1.311
Accountantscontrole
Vosselman, Ed | 2016
Downloads: 1.323
Management Accounting
Wagensveld, Koos | Willekes, Egbert | 2016
Downloads: 2.862
Organisatie & Managem...
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.681
Accountantscontrole, Open...