Corporate Governance
Corporate Governance: the way forward
Leeuwen, Oscar van, Wallage, Philip
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 5/6
Twintig jaar geleden, om precies te zijn op 25 juni 1997, verscheen het rapport van de eerste Nederlandse Commissie Corporate Governance onder voorzitterschap van Jaap Peters met de titel “Aanbevelingen inzake Corporate Governance in Nederland”. In 2003 gevolgd door “De Nederlandse corporate governance code “Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen.” Deze Code, vernoemd naar de voorzitter van de commissie Morris Tabaksblat, werd bij Besluit van 23 december 2004 in de wet verankerd (Stb. 2004, nr. 747). Sindsdien moeten beursfondsen in het bestuursverslag mededeling doen over de naleving van de principes en best practice-bepalingen. Recentelijk is de code onder leiding van Jaap van Manen geactualiseerd en op 8 december 2016 gepubliceerd. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen betreffen onder andere een focus op langetermijnwaardecreatie en aandacht voor risicobeheersing, cultuur en beloning. Het corporate governance-domein kenmerkt zich door de constante zoektocht naar een balans tussen de belangen die verschillende stakeholders in een onderneming hebben.
Deze auteur publiceerde ook
Leeuwen, Oscar van | 2001
Downloads: 1.192
Overige vakgebieden
Wallage, Philip | 2014
Downloads: 1.682
Column
Wallage, Philip | 2016
Downloads: 1.389
Accountantscontrole, Open...
Leeuwen, Oscar van | 2012
Downloads: 1.389
Column
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2002
Downloads: 2.065
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | Shahim, Abbas | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 2.212
Bestuurlijke informatieve...
Wallage, Philip | 2017
Downloads: 653
Accountantscontrole
Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 1.084
Column
Thibodeau, Jay C. | Wallage, Philip | 2016
Downloads: 1.174
Accountantscontrole
Droogsma, Jan | Leeuwen, Oscar van | 2016
Downloads: 1.761
Bestuurlijke informatieve...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Philip | 2017
Downloads: 2.403
Corporate Governance
Klous, Sander | Wielaard, Nart | 2015
Downloads: 2.212
Bestuurlijke informatieve...
Hosseinpour, Marzie | Jans, Mieke | 2017
Downloads: 2.109
Bestuurlijke informatieve...
Aalst, Wil van der | Koopman, Angelique | 2015
Downloads: 4.003
Bestuurlijke informatieve...
Manen, Jaap van | 2017
Downloads: 1.308
Corporate Governance
Rijsenbilt, Antoinette | 2017
Downloads: 1.572
Organisatie & Managem...
Leeuwen, Oscar van | 2017
Downloads: 1.719
Column
Emmerik, Hans van | Have, Wouter D. ten | Huijsmans, Anne-Bregje | Millenaar, Leonard | Vernooij, Cornell | Westhof, Joris | 2017
Downloads: 1.836
Accountantscontrole
Emanuels, Jim | 2017
Downloads: 2.954
Corporate Governance
Van de redactie | 2017
Downloads: 698
Accountantscontrole