Bestuurlijke informatieverzorging
Process mining-technieken voor internecontroletesten - mogelijkheden nu en in de toekomst
Jans, Mieke, Hosseinpour, Marzie
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 3/4
‘Data analytics’ en ‘accounting’ zijn termen die steeds vaker in combinatie worden gebruikt. Zowel van de financiële rapportering als van de processen die leiden tot deze rapportering worden steeds meer gegevens opgeslagen. Dat data-analyse een toegevoegde waarde kan bieden aan accounting, wordt door steeds meer partijen aangenomen. Hoe deze toegevoegde waarde concreet bereikt kan worden, is echter minder duidelijk. In dit artikel wordt concreet ingegaan op het perspectief van internecontroletesten en process mining, een subset van data-analysetechnieken. Enerzijds worden concrete activiteiten geïdentificeerd in het proces van interne beheersing, die ondersteund zouden kunnen worden door process mining- algoritmes. Dit is vooral voor het vergelijken van werkelijke uitvoeringen met een verwacht procesmodel. Anderzijds worden de wetenschappelijke uitdagingen die hiermee gepaard gaan toegelicht: 1) de impact van de event log-structuur op controletesten en 2) de classificatie van procesafwijkingen, zodat een volledige analyse haalbaar wordt.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Eimers, Peter | Nieuw Amerongen, Niels van | 2015
Downloads: 1.939
Bestuurlijke informatieve...
Conijn, Fred | Rouwelaar, Hans ten | 2012
Downloads: 4.793
Management Accounting
Bossert, Hans | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 3.082
Management Accounting
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 2.135
Management Accounting
Bouwens, Jan | Kroos, Peter | 2017
Downloads: 1.526
Management Accounting
Volberda, Henk | 2017
Downloads: 2.544
Column
Vosselman, Ed | 2016
Downloads: 1.281
Management Accounting
Aalst, Wil van der | Koopman, Angelique | 2015
Downloads: 4.003
Bestuurlijke informatieve...
Vries, Femke de | 2017
Downloads: 2.206
Corporate Governance
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.611
Accountantscontrole, Open...