Management Accounting
Leve Simons' levers? Een literatuurstudie naar kritiek op Levers of Control
Koekoek, Wim, Corbey, Michael
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 3/4
Het Management Control-raamwerk Levers of Control (LOC) werd in 1995 geïntroduceerd door Robert Simons en is daarna invloedrijk gebleken. Er is echter ook sprake van kritiek. Dit artikel inventariseert kritiekpunten die zijn gevonden in wetenschappelijke tijdschriften. Deze kritiek is geordend op de inhoudelijke aspecten en de toepasbaarheid van de LOC. De inhoudelijke kritiek betreft de gehanteerde (vage) terminologie, het (overlappende) onderscheid tussen de vier levers, en de (soms weinig) concrete invulling van de vier levers zelf. Bij de toepasbaarheid merken critici op dat de LOC niet (zonder meer) wereldwijd toepasbaar is, dat het aantal managementniveaus (te) beperkt is, dat er sprake is van een (te) beperkte visie op belonen, en dat er weinig bewijs is voor de veronderstelde relatie tussen interactive control en organizational learning. De verbeteringen die in de literatuur worden aangedragen worden kort besproken en betreffen vooral nadere invulling van de individuele levers en uitbreiding van het LOC-raamwerk.
Deze auteur publiceerde ook
Brinkerink, Rob | Corbey, Michael | 2015
Downloads: 863
Management Accounting
Corbey, Michael | Ortega Maldonado, Mayra | 2016
Downloads: 1.400
Management Accounting
Corbey, Michael | Sridhar, Ashok | 2015
Downloads: 3.155
Anderen downloaden ook deze publicaties
Daniëls, Ton | 2017
Downloads: 2.399
Belastingen
de Redactie | 2017
Downloads: 1.740
Accountantscontrole
Vries, Femke de | 2017
Downloads: 2.256
Corporate Governance
Bik, Olof | 2016
Downloads: 1.339
Corporate Governance
de Redactie | 2016
Downloads: 1.311
Accountantscontrole
Hoogendoorn, Martin | Rijsenbilt, Antoinette | Stout, Matthias | Vos, Nees de | 2017
Downloads: 1.824
Externe verslaggeving
Broekhuizen, Thijs | Dolfsma, Wilfred | Geurts, Amber | 2017
Downloads: 1.282
Organisatie & Managem...
Hosseinpour, Marzie | Jans, Mieke | 2017
Downloads: 2.198
Bestuurlijke informatieve...
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | Willemse, Stijn | 2016
Downloads: 1.378
Management Accounting
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 2.403
Externe verslaggeving