Accountantscontrole
Audit Research Summaries
Redactie
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 3/4
De eerste samenvatting betreft een onderzoek van Brown en Knechel naar de mate waarin de accountant en audit cliënt bij elkaar passen. De mate van “'t” wordt door veel factoren beïnvloed zoals tariefstelling, expertise, locatie, interpersoonlijke relaties en de mate van “agency”-problemen bij de klant. De “'t” is gede'nieerd als de mogelijkheid van de accountant om te voldoen aan de behoeften van de klant gegeven de behoeften van de accountant en mogelijkheden en beperkingen. De uitkomsten impliceren onder andere dat de kwaliteit van de audit toeneemt bij een betere “'t” tussen auditor en cliënt in het geval discretionary accruals als kwaliteitsmaatstaf voor de audit wordt gehanteerd. Ook blijkt dat bij een slechte “'t” de kans op een accountantswissel groter is.
Deze auteur publiceerde ook
Redactie | 2013
Downloads: 785
Redactioneel
Redactie | 2016
Downloads: 950
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 939
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 922
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bouwens, Jan | Kroos, Peter | 2017
Downloads: 1.592
Management Accounting
Volberda, Henk | 2017
Downloads: 2.655
Column
de Redactie | 2017
Downloads: 1.740
Accountantscontrole
Vries, Femke de | 2017
Downloads: 2.256
Corporate Governance
Daniëls, Ton | 2017
Downloads: 2.399
Belastingen
Graaf, Frank Jan de | Kraaijenbrink, Jeroen | 2016
Downloads: 3.833
Organisatie & Managem...
Duiverman, Sytse | Nolder, Christine | 2016
Downloads: 1.280
Accountantscontrole, Open...
Raak, Jeroen van | Thürheimer, Ulrike | 2016
Downloads: 1.216
Accountantscontrole, Open...
Brenk, Herman van | Bruynseels, Liesbeth | 2016
Downloads: 1.162
Accountantscontrole, Open...
Buijink, Willem | 2016
Downloads: 1.230
Column, Open Access