Accountantscontrole
Audit Research Summaries
Redactie
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 3/4
De eerste samenvatting betreft een onderzoek van Brown en Knechel naar de mate waarin de accountant en audit cliënt bij elkaar passen. De mate van “'t” wordt door veel factoren beïnvloed zoals tariefstelling, expertise, locatie, interpersoonlijke relaties en de mate van “agency”-problemen bij de klant. De “'t” is gede'nieerd als de mogelijkheid van de accountant om te voldoen aan de behoeften van de klant gegeven de behoeften van de accountant en mogelijkheden en beperkingen. De uitkomsten impliceren onder andere dat de kwaliteit van de audit toeneemt bij een betere “'t” tussen auditor en cliënt in het geval discretionary accruals als kwaliteitsmaatstaf voor de audit wordt gehanteerd. Ook blijkt dat bij een slechte “'t” de kans op een accountantswissel groter is.
Deze auteur publiceerde ook
Redactie | 2013
Downloads: 748
Redactioneel
Redactie | 2016
Downloads: 912
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 901
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 893
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.564
Externe verslaggeving
Bouwens, Jan | Kroos, Peter | 2017
Downloads: 1.526
Management Accounting
Volberda, Henk | 2017
Downloads: 2.544
Column
de Redactie | 2017
Downloads: 1.679
Accountantscontrole
Vries, Femke de | 2017
Downloads: 2.206
Corporate Governance
Graaf, Frank Jan de | Kraaijenbrink, Jeroen | 2016
Downloads: 3.783
Organisatie & Managem...
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.611
Accountantscontrole, Open...
| 2016
Downloads: 3.011
Accountantscontrole, Open...
Buijink, Willem | 2016
Downloads: 1.195
Column, Open Access
Wallage, Philip | 2016
Downloads: 1.389
Accountantscontrole, Open...