Externe verslaggeving
Conservatisme en het conceptual framework van de IASB
Vandemaele, Sigrid, Janssen, Ellen
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 1/2
Over de plaats van het voorzichtigheidsbeginsel binnen het Conceptual Framework (CF) is, in het kader van de voorstellen tot wijziging van het CF, veel discussie geweest, met name vanuit de EU, en dit vanwege de wens om een zeker ‘conservatisme’ in Jnanciële overzichten te behouden. In deze bijdrage wordt ingegaan op het concept ‘accounting conservatisme’ en wordt aandacht besteed aan de belangrijkste elementen binnen het CF die bijdragen aan conservatisme in Jnanciële overzichten. Naast een behandeling van het voorzichtigheidsbeginsel wordt er vooral aandacht besteed aan de deJnitie van activa als bron van conservatisme.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Volberda, Henk | 2017
Downloads: 2.544
Column
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 2.112
Externe verslaggeving
Barneveld, Willem van | Dorsman, André | 2016
Downloads: 1.486
Financiering
Brouwer, Arjan | Knoops, Chris | 2015
Downloads: 1.462
Externe verslaggeving
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 3.618
Bestuurlijke informatieve...
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | 2015
Downloads: 1.066
Management Accounting
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 1.204
Accountantscontrole
Korf, Dick | Lof, Michiel van der | 2014
Downloads: 1.326
Externe verslaggeving
de Redactie | 2016
Downloads: 1.087
Accountantscontrole