Management Accounting
Bevordering informatiedeling door toepassing van accountingconcepten
Bouwens, Jan, Kroos, Peter
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 1/2
Hoe kunnen we de medewerker overhalen om de baas te vertellen welk prestatieniveau hij kan halen? In dit artikel laten we zien dat accounting twee concepten biedt die medewerkers stimuleren aan de baas te vertellen wat voor prestaties zij kunnen leveren met de middelen die het bedrijf aan hen beschikbaar stelt om deze prestatie(s) neer te zetten. We betogen dat dit het accountingconcept residual income is als het om investeringen gaat, terwijl beloningen op basis van door de medewerker afgegeven forecasts bevorderen dat de medewerker een juiste schatting geeft van welke verkopen hij in staat is neer te zetten. We schrijven dit artikel omdat de bekendheid van deze concepten in relatie tot hun effecten nauwelijks in de tekstboeken zijn beschreven en er ook nauwelijks wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is dat de werking ervan beschrijft.
Deze auteur publiceerde ook
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.826
Accountantscontrole, Open...
Bouwens, Jan | 2015
Downloads: 1.307
Accountantscontrole
Bouwens, Jan | 2017
Downloads: 767
Accountantscontrole
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 2.027
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 1.345
Accountantscontrole
Thibodeau, Jay C. | Wallage, Philip | 2016
Downloads: 1.290
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 1.034
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 1.064
Accountantscontrole
de Redactie | 2016
Downloads: 1.387
Accountantscontrole
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 1.635
Accountantscontrole
Redactie | 2017
Downloads: 1.243
Accountantscontrole
Mourik, Oscar van | 2017
Downloads: 1.934
Accountantscontrole
de Redactie | 2017
Downloads: 1.868
Accountantscontrole
de Redactie | 2016
Downloads: 1.208
Accountantscontrole