Organisatie & Management
Kwaliteit van mkb-accountantskantoren: een stakeholderbenadering
Weerdt, Niels van der, Rijsenbilt, Antoinette, Volberda, Henk, Wegen, Fedde van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 1/2
Rapportages die worden voorzien van een accountantsverklaring zijn onderworpen aan strenge kwaliteitseisen. Datzelfde geldt voor de controle- en samenstelprocessen als zodanig. Kwaliteit gaat echter over meer dan procedures en standaarden. Een accountantskantoor heeft diverse stakeholders die elk hun eigen perceptie en oordeel over kwaliteit hebben. Zij beoordelen de kwaliteit van het kantoor op geheel andere gronden dan bijvoorbeeld de toetsingseisen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). In dit artikel ontwikkelen we het begrip ‘organisatiekwaliteit’ voor mkb-accountantskantoren en maken daarbij onderscheid naar vier typen stakeholders: de vennoten, de accountants, de ondernemers en de ‘gebruikers’ van de rapportages. Daarmee krijgt het management handvatten om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren en indirect ook de kwaliteit van rapportages en controle- en samenstelprocessen. We beschrijven verschillende benaderingen om daar invulling aan te geven.
Deze auteur publiceerde ook
Hoogendoorn, Martin | Rijsenbilt, Antoinette | Stout, Matthias | Vos, Nees de | 2017
Downloads: 1.824
Externe verslaggeving
Volberda, Henk | 2015
Downloads: 1.601
Column
De Man, Ard-Pieter | Stienstra, Drs. Marten | Volberda, Henk | 2002
Downloads: 1.018
Organisatie & Managem...
Mandele, Martijn van der | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | 2015
Downloads: 3.370
Accountantscontrole
Rijsenbilt, Antoinette | 2017
Downloads: 1.644
Organisatie & Managem...
Volberda, Henk | 2008
Downloads: 989
Organisatie & Managem...
Rijsenbilt, Antoinette | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | 2016
Downloads: 3.906
Organisatie & Managem...
Volberda, Henk | 2017
Downloads: 2.655
Column
Anderen downloaden ook deze publicaties
Rijsenbilt, Antoinette | 2017
Downloads: 1.644
Organisatie & Managem...
Hoogendoorn, Martin | Rijsenbilt, Antoinette | Stout, Matthias | Vos, Nees de | 2017
Downloads: 1.824
Externe verslaggeving
Volberda, Henk | 2008
Downloads: 989
Organisatie & Managem...
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 2.225
Externe verslaggeving
Bossert, Hans | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 3.227
Management Accounting
Vosselman, Ed | 2002
Downloads: 3.142
Management Accounting
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 2.403
Externe verslaggeving
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 1.487
Accountantscontrole