Organisatie & Management
Kwaliteit van mkb-accountantskantoren: een stakeholderbenadering
Weerdt, Niels van der, Rijsenbilt, Antoinette, Volberda, Henk, Wegen, Fedde van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 1/2
Rapportages die worden voorzien van een accountantsverklaring zijn onderworpen aan strenge kwaliteitseisen. Datzelfde geldt voor de controle- en samenstelprocessen als zodanig. Kwaliteit gaat echter over meer dan procedures en standaarden. Een accountantskantoor heeft diverse stakeholders die elk hun eigen perceptie en oordeel over kwaliteit hebben. Zij beoordelen de kwaliteit van het kantoor op geheel andere gronden dan bijvoorbeeld de toetsingseisen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). In dit artikel ontwikkelen we het begrip ‘organisatiekwaliteit’ voor mkb-accountantskantoren en maken daarbij onderscheid naar vier typen stakeholders: de vennoten, de accountants, de ondernemers en de ‘gebruikers’ van de rapportages. Daarmee krijgt het management handvatten om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren en indirect ook de kwaliteit van rapportages en controle- en samenstelprocessen. We beschrijven verschillende benaderingen om daar invulling aan te geven.
Deze auteur publiceerde ook
Hoogendoorn, Martin | Rijsenbilt, Antoinette | Stout, Matthias | Vos, Nees de | 2017
Downloads: 1.717
Externe verslaggeving
Volberda, Henk | 2015
Downloads: 1.519
Column
De Man, Ard-Pieter | Stienstra, Drs. Marten | Volberda, Henk | 2002
Downloads: 977
Organisatie & Managem...
Mandele, Martijn van der | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | 2015
Downloads: 3.170
Accountantscontrole
Rijsenbilt, Antoinette | 2017
Downloads: 1.572
Organisatie & Managem...
Volberda, Henk | 2008
Downloads: 953
Organisatie & Managem...
Rijsenbilt, Antoinette | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | 2016
Downloads: 3.783
Organisatie & Managem...
Volberda, Henk | 2017
Downloads: 2.544
Column
Anderen downloaden ook deze publicaties
Rijsenbilt, Antoinette | 2017
Downloads: 1.572
Organisatie & Managem...
Hoogendoorn, Martin | Rijsenbilt, Antoinette | Stout, Matthias | Vos, Nees de | 2017
Downloads: 1.717
Externe verslaggeving
Hoeven, Pieter van der | 2014
Downloads: 1.523
Externe verslaggeving
Beusichem, Henry van | DeJong, Douglas | Jong, Abe de | Mertens, Gerard | 2016
Downloads: 1.305
Corporate Governance
Heusinkveld, Stefan | Riel, Evelien van | Taminiau, Yvette | 2015
Downloads: 1.350
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.566
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.564
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | 2016
Downloads: 4.660
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | Kadric, Haris | Wel, Frans van der | 2016
Downloads: 6.538
Externe verslaggeving