Corporate Governance
De complexe verhouding tussen transparantie en vertrouwen in toezicht
Vries, Femke de
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 1/2
De afgelopen jaren is de roep om transparantie in de maatschappij toegenomen. Vaak is daarbij de veronderstelling dat meer transparantie automatisch bijdraagt aan meer vertrouwen. Toch is de behoefte aan meer transparantie niet onomstreden. Verschillende auteurs wijzen er op dat transparantie juist het vertrouwen kan aantasten en kan leiden tot onzekerheid. In dit artikel wordt onderzocht wat de roep om meer transparantie betekent voor het vertrouwen in de publieke toezichthouder. Daarbij wordt ingegaan op de achtergrond van de roep om transparantie, op het belang van vertrouwen in de toezichthouder en op de relatie tussen transparantie en vertrouwen in toezicht.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Rijsenbilt, Antoinette | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | Wegen, Fedde van | 2017
Downloads: 1.932
Organisatie & Managem...
Hosseinpour, Marzie | Jans, Mieke | 2017
Downloads: 2.109
Bestuurlijke informatieve...
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.530
Column
Graaf, Frank Jan de | Kraaijenbrink, Jeroen | 2016
Downloads: 3.783
Organisatie & Managem...
Corbey, Michael | Ortega Maldonado, Mayra | 2016
Downloads: 1.356
Management Accounting
Buijink, Willem | 2016
Downloads: 1.195
Column, Open Access
Hwan, David | Vries, Jessica de | 2015
Downloads: 964
Belastingen
Both, Jasper | Heusinkveld, Stefan | Taminiau, Yvette | 2016
Downloads: 1.112
Accountantscontrole
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.110
Externe verslaggeving
Buuren, Joost van | 2015
Downloads: 12.190
Accountantscontrole