Belastingen
IFRS 9 en de winstbelasting bij banken
Daniëls, Ton
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 1/2
De invoering van IFRS 9 per 1 januari 2018 leidt tot een hernieuwde beoordeling van de afspraken die de belastingdienst maakt over de toepassing van IFRS-waarderingen voor Hnanciële instrumenten bij de bepaling van de Hscale jaarwinst van banken. Dit artikel inventariseert de bestaande afspraken en gaat in op de gevolgen van IFRS 9 voor de winstbelasting van Nederlandse banken en de invloed van belastinglatenties op het kernkapitaal van de bank.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.904
Externe verslaggeving
Vries, Femke de | 2017
Downloads: 2.411
Corporate Governance
Korf, Dick | Lof, Michiel van der | 2014
Downloads: 1.588
Externe verslaggeving
Bout, Bert-Jan | Hoeven, Prof. dr. R.L. ter | 2011
Downloads: 2.788
Externe verslaggeving
Bouwens, Jan | Kroos, Peter | 2017
Downloads: 1.695
Management Accounting
Volberda, Henk | 2017
Downloads: 2.899
Column
de Redactie | 2017
Downloads: 1.868
Accountantscontrole
Broekhuizen, Thijs | Dolfsma, Wilfred | Geurts, Amber | 2017
Downloads: 1.391
Organisatie & Managem...
Hosseinpour, Marzie | Jans, Mieke | 2017
Downloads: 2.425
Bestuurlijke informatieve...