Externe verslaggeving
Toelichting van waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen
Bos, Auke de, Camfferman, Kees
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 12
De wijze waarop ondernemingen informatie geven over de toegepaste waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen (‘accounting policies’) wordt bekritiseerd. De kritiek betreft dat er teveel standaardteksten worden gebruikt, dat de informatie te weinig specifiek is en daarmee de toelichting beperkt informatief zou zijn. In dit artikel doen wij verslag van een onderzoek naar de praktijk van de toelichting van accounting policies ten aanzien van een viertal onderwerpen, te weten: omzetverantwoording, materiële vaste activa (‘property, plant & equipment’), bedrijfscombinaties (‘business combinations’) en hedge accounting. Het onderzoek richt zich op een groep beursgenoteerde ondernemingen uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Wij stellen vast dat in de praktijk inderdaad vaak standaardteksten worden gebruikt, maar met behulp van voorbeelden laten wij zien dat sommige ondernemingen er in slagen meer ondernemingsspecifieke teksten te schrijven met een hogere informatiewaarde. Wij zien op beperkte schaal dat ondernemingen de structuur van hun grondslagentoelichting zo proberen te kiezen dat deze gemakkelijker toegankelijk wordt.
Deze auteur publiceerde ook
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | 2012
Downloads: 2.086
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.661
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | 2002
Downloads: 2.259
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | Oudshoorn, Louise | 2017
Downloads: 3.531
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | Marra, Teye | 2015
Downloads: 2.752
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Strating, Henk | 2014
Downloads: 2.683
Accountantscontrole
Bos, Auke de | 2008
Downloads: 2.845
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Edelman, Henk | Jans-van Wieringen, Marlène | Scheffe, Johan | 2012
Downloads: 1.179
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Lückerath-Rovers, Drs. M. | Scheltema, Margot | 2010
Downloads: 1.082
Corporate Governance
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.644
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Dassen, Roger | 2016
Downloads: 1.504
Column
Gortemaker, Hans | 2016
Downloads: 2.351
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.661
Externe verslaggeving
Bruin, Chantal de | Dannenberg, Alidus | Epe, Peter | 2016
Downloads: 2.495
Externe verslaggeving
Wagensveld, Koos | Willekes, Egbert | 2016
Downloads: 2.863
Organisatie & Managem...
de Redactie | 2016
Downloads: 1.073
Accountantscontrole
Hoogendoorn, Martin | Kadric, Haris | Wel, Frans van der | 2016
Downloads: 7.036
Externe verslaggeving
Jullens, Dennis | Roelofsen, Erik | 2016
Downloads: 1.221
Externe verslaggeving
Buijink, Willem | 2016
Downloads: 1.230
Column, Open Access