Externe verslaggeving
Toelichting van waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen
Bos, Auke de, Camfferman, Kees
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 12
De wijze waarop ondernemingen informatie geven over de toegepaste waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen (‘accounting policies’) wordt bekritiseerd. De kritiek betreft dat er teveel standaardteksten worden gebruikt, dat de informatie te weinig specifiek is en daarmee de toelichting beperkt informatief zou zijn. In dit artikel doen wij verslag van een onderzoek naar de praktijk van de toelichting van accounting policies ten aanzien van een viertal onderwerpen, te weten: omzetverantwoording, materiële vaste activa (‘property, plant & equipment’), bedrijfscombinaties (‘business combinations’) en hedge accounting. Het onderzoek richt zich op een groep beursgenoteerde ondernemingen uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Wij stellen vast dat in de praktijk inderdaad vaak standaardteksten worden gebruikt, maar met behulp van voorbeelden laten wij zien dat sommige ondernemingen er in slagen meer ondernemingsspecifieke teksten te schrijven met een hogere informatiewaarde. Wij zien op beperkte schaal dat ondernemingen de structuur van hun grondslagentoelichting zo proberen te kiezen dat deze gemakkelijker toegankelijk wordt.
Deze auteur publiceerde ook
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | 2012
Downloads: 3.161
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.898
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | 2002
Downloads: 2.351
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | Oudshoorn, Louise | 2017
Downloads: 4.390
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | Marra, Teye | 2015
Downloads: 2.960
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Strating, Henk | 2014
Downloads: 2.801
Accountantscontrole
Bos, Auke de | 2008
Downloads: 3.049
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Edelman, Henk | Jans-van Wieringen, Marlène | Scheffe, Johan | 2012
Downloads: 1.320
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Lückerath-Rovers, Drs. M. | Scheltema, Margot | 2010
Downloads: 1.174
Corporate Governance
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.839
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.823
Accountantscontrole, Open...
Eimers RA, Dr. P.W.A. | 2006
Downloads: 4.273
Accountantscontrole
Duiverman, Sytse | Nolder, Christine | 2016
Downloads: 1.381
Accountantscontrole, Open...
Raak, Jeroen van | Thürheimer, Ulrike | 2016
Downloads: 1.317
Accountantscontrole, Open...
Buuren, Joost van | Wong, Annie | 2016
Downloads: 2.142
Accountantscontrole, Open...
Buuren, Joost van | 2015
Downloads: 12.876
Accountantscontrole
Wallage, Philip | 2016
Downloads: 1.541
Accountantscontrole, Open...
Buijink, Willem | 2016
Downloads: 1.313
Column, Open Access
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | Willemse, Stijn | 2016
Downloads: 1.495
Management Accounting