Externe verslaggeving
Voorzieningen in de jaarrekening
Hoogendoorn, Martin, Wel, Frans van der, Kadric, Haris
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 12
In de jaarrekeningen van de grootste Europese ondernemingen zijn voorzieningen een belangrijke post. Naast de in het verleden ook veelvuldig voorkomende reorganisatievoorzieningen zien we ‘nieuwe’ voorzieningen verschijnen, die vooral te maken hebben met aansprakelijkheid, ontmanteling en herstel, en milieu. De mutaties in de voorzieningen hebben soms een belangrijke invloed op het resultaat. Niet altijd voldoet de informatieverschaffing aan de eisen die IAS 37 stelt, in het bijzonder niet op het punt van de vermelding van de looptijd. Ook verbeteringen zijn mogelijk rondom de vermelding van onzekerheden betreffende de omvang of timing van voorzieningen. Voorts lijken ons de disconteringsvoeten soms te hoog, hetgeen tot een te lage waardering van de voorziening kan leiden.
Deze auteur publiceerde ook
Brenkelen, Jildit van | Brouwer, Arjan | Hoogendoorn, Martin | 2017
Downloads: 3.815
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | Rijsenbilt, Antoinette | Stout, Matthias | Vos, Nees de | 2017
Downloads: 1.824
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2012
Downloads: 939
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2014
Downloads: 960
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2017
Downloads: 1.135
Accountantscontrole
Hoogendoorn, Martin | Vergoossen, Ruud | Wallage, Philip | 2012
Downloads: 1.142
Overige vakgebieden
Hoogendoorn, Martin | 2016
Downloads: 4.888
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.240
Externe verslaggeving
Bruin, Chantal de | Dannenberg, Alidus | Epe, Peter | 2016
Downloads: 2.495
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Heer, Wietse de | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.726
Externe verslaggeving
Buuren, Joost van | Wong, Annie | 2016
Downloads: 2.021
Accountantscontrole, Open...
Buuren, Joost van | 2015
Downloads: 12.391
Accountantscontrole
Wallage, Philip | 2016
Downloads: 1.432
Accountantscontrole, Open...
Buijink, Willem | 2016
Downloads: 1.230
Column, Open Access
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | Willemse, Stijn | 2016
Downloads: 1.378
Management Accounting
Dassen, Roger | 2016
Downloads: 1.504
Column