Externe verslaggeving
Voorzieningen in de jaarrekening
Hoogendoorn, Martin, Wel, Frans van der, Kadric, Haris
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 12
In de jaarrekeningen van de grootste Europese ondernemingen zijn voorzieningen een belangrijke post. Naast de in het verleden ook veelvuldig voorkomende reorganisatievoorzieningen zien we ‘nieuwe’ voorzieningen verschijnen, die vooral te maken hebben met aansprakelijkheid, ontmanteling en herstel, en milieu. De mutaties in de voorzieningen hebben soms een belangrijke invloed op het resultaat. Niet altijd voldoet de informatieverschaffing aan de eisen die IAS 37 stelt, in het bijzonder niet op het punt van de vermelding van de looptijd. Ook verbeteringen zijn mogelijk rondom de vermelding van onzekerheden betreffende de omvang of timing van voorzieningen. Voorts lijken ons de disconteringsvoeten soms te hoog, hetgeen tot een te lage waardering van de voorziening kan leiden.
Deze auteur publiceerde ook
Brenkelen, Jildit van | Brouwer, Arjan | Hoogendoorn, Martin | 2017
Downloads: 4.480
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | Rijsenbilt, Antoinette | Stout, Matthias | Vos, Nees de | 2017
Downloads: 2.008
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2012
Downloads: 1.025
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2014
Downloads: 1.057
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2017
Downloads: 1.232
Accountantscontrole
Hoogendoorn, Martin | Vergoossen, Ruud | Wallage, Philip | 2012
Downloads: 1.235
Overige vakgebieden
Hoogendoorn, Martin | 2016
Downloads: 5.305
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Roozen, Kees | Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2011
Downloads: 2.659
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.898
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.562
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.516
Externe verslaggeving
Bruin, Chantal de | Dannenberg, Alidus | Epe, Peter | 2016
Downloads: 2.679
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Heer, Wietse de | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.888
Externe verslaggeving
Gürkan, Hasan | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 2.288
Externe verslaggeving
J. A. Burggraaff | 1979
Downloads: 642