Externe verslaggeving
De kernpunten uit de uitgebreide controleverklaring in relatie tot risico's in het bestuursverslag en de schattingen en oordelen in de toelichting
Brouwer, Arjan, Eimers, Peter, Langendijk, Henk
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 12
Decennialang hebben accountants het oordeel bij de jaarrekening gecommuniceerd via standaardbewoordingen in de controleverklaringen. Stakeholders verwachten echter meer informatie van de accountant. Het beperkte inzicht in de werkzaamheden heeft mede bijgedragen aan de onvrede over het functioneren van accountants. De uitgebreide controleverklaring is een antwoord op deze informatiebehoefte van stakeholders. De kernpunten die worden gerapporteerd door de accountant geven de lezer van de jaarrekening nieuwe inzichten in het belang van de door de onderneming gerapporteerde kritische schattingen en risico’s. Andersom mag van de accountant worden verwacht dat hij meer dan gemiddeld aandacht heeft geschonken aan de meest kritische schattingen en risico’s bij de uitvoering van de controle. In dit artikel is onderzocht in welke mate de kernpunten in de uitgebreide controleverklaring overeenkomen met de genoemde risico’s in het bestuursverslag alsmede de kritische grondslagen en schattingen in de toelichting. Wij hebben de bestuursverslagen, jaarrekeningen en controleverklaringen over boekjaar 2015 onderzocht van de 50 ondernemingen die deel uitmaken van de AEX- en Midkap- index. Uit ons onderzoek blijkt dat de in de uitgebreide controleverklaring genoemde kernpunten vaak overeenkomen met de kritische grondslagen en schattingen zoals verwoord door het bestuur van ondernemingen in de toelichting. In slechts 10% van de gevallen komt een risico zoals opgenomen in het bestuursverslag terug als kernpunt in de uitgebreide controleverklaring.
Deze auteur publiceerde ook
Brenkelen, Jildit van | Brouwer, Arjan | Hoogendoorn, Martin | 2017
Downloads: 4.480
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 10.686
Externe verslaggeving
Langendijk, Henk | Laning, Drs. A. | 2011
Downloads: 1.429
Accountantscontrole
Eimers, Peter | Nieuw Amerongen, Niels van | 2015
Downloads: 2.223
Bestuurlijke informatieve...
Grobbe, Rajesh | Langendijk, Henk | Laning, Anne | 2012
Downloads: 1.574
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 2.326
Externe verslaggeving
Hurks, Paul | Langendijk, Henk | Nandram, Kavita | 2015
Downloads: 2.198
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Knoops, Chris | 2015
Downloads: 1.704
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | 2015
Downloads: 1.703
Accountantscontrole
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 5.688
Bestuurlijke informatieve...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Roozen, Kees | Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2011
Downloads: 2.659
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.898
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.562
Externe verslaggeving
Bruin, Chantal de | Dannenberg, Alidus | Epe, Peter | 2016
Downloads: 2.679
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Heer, Wietse de | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.888
Externe verslaggeving
Gürkan, Hasan | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 2.288
Externe verslaggeving
J. A. Burggraaff | 1979
Downloads: 642