Externe verslaggeving
De kernpunten uit de uitgebreide controleverklaring in relatie tot risico's in het bestuursverslag en de schattingen en oordelen in de toelichting
Brouwer, Arjan, Eimers, Peter, Langendijk, Henk
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 12
Decennialang hebben accountants het oordeel bij de jaarrekening gecommuniceerd via standaardbewoordingen in de controleverklaringen. Stakeholders verwachten echter meer informatie van de accountant. Het beperkte inzicht in de werkzaamheden heeft mede bijgedragen aan de onvrede over het functioneren van accountants. De uitgebreide controleverklaring is een antwoord op deze informatiebehoefte van stakeholders. De kernpunten die worden gerapporteerd door de accountant geven de lezer van de jaarrekening nieuwe inzichten in het belang van de door de onderneming gerapporteerde kritische schattingen en risico’s. Andersom mag van de accountant worden verwacht dat hij meer dan gemiddeld aandacht heeft geschonken aan de meest kritische schattingen en risico’s bij de uitvoering van de controle. In dit artikel is onderzocht in welke mate de kernpunten in de uitgebreide controleverklaring overeenkomen met de genoemde risico’s in het bestuursverslag alsmede de kritische grondslagen en schattingen in de toelichting. Wij hebben de bestuursverslagen, jaarrekeningen en controleverklaringen over boekjaar 2015 onderzocht van de 50 ondernemingen die deel uitmaken van de AEX- en Midkap- index. Uit ons onderzoek blijkt dat de in de uitgebreide controleverklaring genoemde kernpunten vaak overeenkomen met de kritische grondslagen en schattingen zoals verwoord door het bestuur van ondernemingen in de toelichting. In slechts 10% van de gevallen komt een risico zoals opgenomen in het bestuursverslag terug als kernpunt in de uitgebreide controleverklaring.
Deze auteur publiceerde ook
Brenkelen, Jildit van | Brouwer, Arjan | Hoogendoorn, Martin | 2017
Downloads: 3.815
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 9.891
Externe verslaggeving
Langendijk, Henk | Laning, Drs. A. | 2011
Downloads: 1.318
Accountantscontrole
Eimers, Peter | Nieuw Amerongen, Niels van | 2015
Downloads: 2.028
Bestuurlijke informatieve...
Grobbe, Rajesh | Langendijk, Henk | Laning, Anne | 2012
Downloads: 1.467
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 2.186
Externe verslaggeving
Hurks, Paul | Langendijk, Henk | Nandram, Kavita | 2015
Downloads: 2.026
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Knoops, Chris | 2015
Downloads: 1.539
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | 2015
Downloads: 1.561
Accountantscontrole
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 4.982
Bestuurlijke informatieve...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.661
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.297
Externe verslaggeving
Bruin, Chantal de | Dannenberg, Alidus | Epe, Peter | 2016
Downloads: 2.495
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Heer, Wietse de | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.726
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | Kadric, Haris | Wel, Frans van der | 2016
Downloads: 7.034
Externe verslaggeving
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.681
Accountantscontrole, Open...
Duiverman, Sytse | Nolder, Christine | 2016
Downloads: 1.280
Accountantscontrole, Open...
Raak, Jeroen van | Thürheimer, Ulrike | 2016
Downloads: 1.216
Accountantscontrole, Open...
Buuren, Joost van | Wong, Annie | 2016
Downloads: 2.021
Accountantscontrole, Open...
Buuren, Joost van | 2015
Downloads: 12.391
Accountantscontrole