Accountantscontrole
Bestuursverslag en Assurance
Gortemaker, Hans
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 11
De betrokkenheid van de accountant bij het bestuursverslag (nieuwe term voor jaarverslag) was voorheen beperkt tot de zogenoemde aanwezigheidsen consistentietoets. Door het van kracht worden van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening moet de accountant nu nagaan of het bestuursverslag, in het licht van de tijdens de controle van de jaarrekening verkregen kennis en begrip omtrent de rechtspersoon en zijn omgeving, materiƫle onjuistheden bevat. Op grond van de huidige wet- en regelgeving behoeft geen assurance bij het bestuursverslag te worden gegeven. Toekomstige ontwikkelingen gaan duidelijk verder. Diverse stakeholders pleiten voor een vorm van zekerheid bij het bestuursverslag. Hierbij verdient het niveau van zekerheid en de daarbij behorende formulering aandacht. Een aantal (grote) ondernemingen laat reeds op vrijwillige basis assurance verschaffen aan informatie opgenomen in de jaarverslaggeving naast de controle van de jaarrekening.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.766
Accountantscontrole, Open...
Emanuels, Jim | 2017
Downloads: 3.485
Corporate Governance
Buuren, Joost van | Wong, Annie | 2016
Downloads: 2.099
Accountantscontrole, Open...
Wallage, Philip | 2016
Downloads: 1.501
Accountantscontrole, Open...
Brouwer, Arjan | 2016
Downloads: 1.599
Externe verslaggeving
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | Willemse, Stijn | 2016
Downloads: 1.446
Management Accounting
Dassen, Roger | 2016
Downloads: 1.564
Column
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.824
Externe verslaggeving
Bruin, Chantal de | Dannenberg, Alidus | Epe, Peter | 2016
Downloads: 2.615
Externe verslaggeving