Accountantscontrole
Bestuursverslag en Assurance
Gortemaker, Hans
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 11
De betrokkenheid van de accountant bij het bestuursverslag (nieuwe term voor jaarverslag) was voorheen beperkt tot de zogenoemde aanwezigheidsen consistentietoets. Door het van kracht worden van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening moet de accountant nu nagaan of het bestuursverslag, in het licht van de tijdens de controle van de jaarrekening verkregen kennis en begrip omtrent de rechtspersoon en zijn omgeving, materiële onjuistheden bevat. Op grond van de huidige wet- en regelgeving behoeft geen assurance bij het bestuursverslag te worden gegeven. Toekomstige ontwikkelingen gaan duidelijk verder. Diverse stakeholders pleiten voor een vorm van zekerheid bij het bestuursverslag. Hierbij verdient het niveau van zekerheid en de daarbij behorende formulering aandacht. Een aantal (grote) ondernemingen laat reeds op vrijwillige basis assurance verschaffen aan informatie opgenomen in de jaarverslaggeving naast de controle van de jaarrekening.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 2.323
Externe verslaggeving
| 2016
Downloads: 3.011
Accountantscontrole, Open...
Volberda, Henk | 2015
Downloads: 1.519
Column
Mandele, Martijn van der | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | 2015
Downloads: 1.585
Accountantscontrole
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 4.673
Bestuurlijke informatieve...
Knoop, Aart | Ven, Arco van de | 2016
Downloads: 1.882
Bestuurlijke informatieve...
Getkate, Dinand | Vries, Jan de | 2012
Downloads: 1.050
Management Accounting
Bik, Olof | 2016
Downloads: 1.304
Corporate Governance