Externe verslaggeving
De invloed van het niet of niet volledig waarderen van actieve belastinglatenties op de nettowinst
Dannenberg, Alidus, Bruin, Chantal de, Epe, Peter
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 11
Actieve belastinglatenties moeten in de jaarrekening worden gewaardeerd tot het bedrag waarvoor het waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst wordt behaald om de actieve belastinglatenties te verrekenen. De vraag is welk effect deze norm van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) en de International Accounting Standards Board (IASB) heeft op de gepubliceerde nettowinst van een onderneming. Zo raken tussentijdse op- en afwaarderingen van de actieve belastinglatentie de effectieve belastingdruk en daarmee de nettowinst. Richtlijn 272 en International Accounting Standard (IAS) 12 geven de onderneming de ruimte om de nettowinst te beïnvloeden door het al dan niet volledig tot waardering brengen van actieve belastinglatenties. Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre deze situatie invloed heeft op de gepubliceerde nettowinst. De invloed van het al dan niet volledig tot waardering brengen van actieve belastinglatenties op de gepubliceerde nettowinst bedraagt ruim 17%.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.824
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.477
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.391
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Heer, Wietse de | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.811
Externe verslaggeving
Gürkan, Hasan | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 2.239
Externe verslaggeving
Roozen, Kees | Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2011
Downloads: 2.581
Externe verslaggeving
J. A. Burggraaff | 1979
Downloads: 617
Hoogendoorn, Martin | Kadric, Haris | Wel, Frans van der | 2016
Downloads: 7.817
Externe verslaggeving