Column
Framing
Knoops, Chris
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 10
In een recente column schrijft Willem Buijink (2015) over “retorica” en hij waarschuwt dat retorica tot foute keuzes kan leiden. Buijink en Dassen (2015) plaatsen in hetzelfde jaar “opmerkingen vanuit en voor de wetenschap” naar aanleiding van het rapport van de Werkgroep Toekomst Accountantsberoep, de evaluatie van de Autoriteit Financiële Markten van de kwaliteit van de accountantscontrole en een rapport van Eijkelenboom en Heijink dat de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta, 2006) evalueert. Buijink en Dassen (2015, p. 102) constateren “dat wetenschappelijk onderzoek in de drie rapporten nauwelijks een rol speelt”. Inderdaad tonen de auteurs aan dat belangrijke onderzoeksresultaten ontbreken in de desbetreffende rapporten. Het is echter niet zeker dat een uitgebreidere wetenschappelijke onderbouwing tot andere resultaten zou hebben geleid.
Deze auteur publiceerde ook
Brouwer, Arjan | Knoops, Chris | 2015
Downloads: 1.634
Externe verslaggeving
Beest, Ferdy van | Knoops, Chris | 2014
Downloads: 2.322
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Rijsenbilt, Antoinette | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | Wegen, Fedde van | 2017
Downloads: 2.096
Organisatie & Managem...
Vries, Femke de | 2017
Downloads: 2.344
Corporate Governance
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.766
Accountantscontrole, Open...
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 2.498
Externe verslaggeving
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | Willemse, Stijn | 2016
Downloads: 1.446
Management Accounting
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.927
Accountantscontrole
Kloosterman, André | Wagensveld, Koos | 2016
Downloads: 2.200
Organisatie & Managem...
Bik, Olof | 2016
Downloads: 1.407
Corporate Governance
de Redactie | 2016
Downloads: 1.371
Accountantscontrole
Vosselman, Ed | 2016
Downloads: 1.386
Management Accounting