Externe verslaggeving
Werkelijke risicodeling binnen het Nederlandse pensioenstelsel: een empirisch onderzoek
Kevelam, Wilfred, Hoeven, Ralph ter, Laning, Anne
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 10
Nederlandse pensioenregelingen die volgens de Pensioenwet classificeren als uitkeringsovereenkomsten kenmerken zich doordat actuariële en beleggingsrisico’s tussen de bij de pensioenregeling betrokken partijen worden gedeeld. De vraag is vervolgens of er ook empirisch bewijs voor deze risicodeling bestaat, of, meer in specifieke zin, in welke mate de verschillende partijen de risico’s dragen. Worden de risico’s evenwichtig verdeeld of krijgt één van de partijen het leeuwendeel van de risico’s toebedeeld? In dit artikel dat voortborduurt op een eerder onderzoek van Ter Hoeven en Laning naar aanleiding van ingediende herstelplannen (2010), zullen we ingaan op deze vragen. Hiertoe is voor 62 pensioenfondsen onderzocht hoe de dekkingsgraad zich heeft ontwikkeld over de periode 2009 t/m 2013 en welke bronnen van herstel hieraan hebben bijgedragen. De analyse is uitgevoerd vanuit zowel een nominaal als een reëel (voor koopkracht gecorrigeerd) perspectief. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de (ex)werknemers een veel grotere bijdrage aan herstel van pensioenfondsen hebben geleverd dan de werkgevers die slechts voor een beperkt deel (10-11%) hebben bijgedragen aan het herstel.
Deze auteur publiceerde ook
Kevelam, Wilfred | Laning, Drs. A. | 2013
Downloads: 1.274
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2014
Downloads: 1.443
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kuiper, Ineke | 2014
Downloads: 1.912
Externe verslaggeving
Bout, Bert-Jan | Hesp, Elise | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.232
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | 2012
Downloads: 2.872
Externe verslaggeving
Aarab, Haala | Bissessur, Sanjay | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 3.205
Externe verslaggeving
Grobbe, Rajesh | Langendijk, Henk | Laning, Anne | 2012
Downloads: 1.467
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Huttenhuis, Job | 2016
Downloads: 1.677
Externe verslaggeving
Gürkan, Hasan | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 2.167
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2016
Downloads: 2.950
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Klijnsmit, Dr. P. | Majoor, Barbara | 2012
Downloads: 1.288
Overige vakgebieden
Langendijk, Henk | 2011
Downloads: 2.965
Externe verslaggeving
Offeren, Drs. D.H. van | Verdoes, Tim | Witjes, Joop | 2010
Downloads: 1.616
Externe verslaggeving
Bik, Olof | 2016
Downloads: 1.339
Corporate Governance
Thibodeau, Jay C. | Wallage, Philip | 2016
Downloads: 1.202
Accountantscontrole
Braam, Geert | Drost, Jacqueline | 2016
Downloads: 1.303
Corporate Governance
Roos, Drs. A.R. | 2011
Downloads: 4.012
Accountantscontrole
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.240
Externe verslaggeving
Arnold, Drs. C.A. RA | 2014
Downloads: 3.758
Externe verslaggeving