Externe verslaggeving
Werkelijke risicodeling binnen het Nederlandse pensioenstelsel: een empirisch onderzoek
Kevelam, Wilfred, Hoeven, Ralph ter, Laning, Anne
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 10
Nederlandse pensioenregelingen die volgens de Pensioenwet classificeren als uitkeringsovereenkomsten kenmerken zich doordat actuariële en beleggingsrisico’s tussen de bij de pensioenregeling betrokken partijen worden gedeeld. De vraag is vervolgens of er ook empirisch bewijs voor deze risicodeling bestaat, of, meer in specifieke zin, in welke mate de verschillende partijen de risico’s dragen. Worden de risico’s evenwichtig verdeeld of krijgt één van de partijen het leeuwendeel van de risico’s toebedeeld? In dit artikel dat voortborduurt op een eerder onderzoek van Ter Hoeven en Laning naar aanleiding van ingediende herstelplannen (2010), zullen we ingaan op deze vragen. Hiertoe is voor 62 pensioenfondsen onderzocht hoe de dekkingsgraad zich heeft ontwikkeld over de periode 2009 t/m 2013 en welke bronnen van herstel hieraan hebben bijgedragen. De analyse is uitgevoerd vanuit zowel een nominaal als een reëel (voor koopkracht gecorrigeerd) perspectief. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de (ex)werknemers een veel grotere bijdrage aan herstel van pensioenfondsen hebben geleverd dan de werkgevers die slechts voor een beperkt deel (10-11%) hebben bijgedragen aan het herstel.
Deze auteur publiceerde ook
Kevelam, Wilfred | Laning, Drs. A. | 2013
Downloads: 1.352
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2014
Downloads: 1.520
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kuiper, Ineke | 2014
Downloads: 2.088
Externe verslaggeving
Bout, Bert-Jan | Hesp, Elise | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.304
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | 2012
Downloads: 3.014
Externe verslaggeving
Aarab, Haala | Bissessur, Sanjay | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 3.312
Externe verslaggeving
Grobbe, Rajesh | Langendijk, Henk | Laning, Anne | 2012
Downloads: 1.536
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Huttenhuis, Job | 2016
Downloads: 1.791
Externe verslaggeving
Gürkan, Hasan | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 2.239
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2016
Downloads: 3.097
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bik, Olof | 2016
Downloads: 1.407
Corporate Governance
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 5.463
Bestuurlijke informatieve...
Knoop, Aart | Ven, Arco van de | 2016
Downloads: 2.073
Bestuurlijke informatieve...
Bont, Anouk de | 2009
Downloads: 1.984
Management Accounting
Vries, Femke de | 2017
Downloads: 2.344
Corporate Governance
Boersma, Margreet | 2015
Downloads: 1.334
Management Accounting
Horn, Henri van | 2014
Downloads: 1.403
Management Accounting