Bestuurlijke informatieverzorging
Het effect van Corporate Governance op de kwaliteit van interne controlemaatregelen op het vlak van IT
Droogsma, Jan, Leeuwen, Oscar van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 6
De kwaliteit van de interne controlemaatregelen op het vlak van informatietechnologie (IT) bij organisaties laat in de praktijk soms te wensen over. Dit uit zich zowel in operationele problemen als in diefstal van vertrouwelijke gegevens. De vraag is hoe dit kan worden verbeterd. Begin van deze eeuw is naar aanleiding van boekhoudschandalen de wet- en regelgeving inzake corporate governance aangescherpt. Voorbeelden van deze aangescherpte regelgeving zijn de Amerikaanse Sarbanes-Oxley-wetgeving en de Nederlandse Corporate Governance Code. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de maatregelen uit deze wet- en regelgeving op de kwaliteit van de interne controle van organisaties als geheel. Dit effect is positief. Aangezien interne controlemaatregelen op het vlak van IT een subset vormen van interne controlemaatregelen als geheel zou kunnen worden verwacht dat het positieve effect van Corporate Governancemaatregelen op interne controle in het algemeen vergelijkbaar is met het effect van de Corporate Governancemaatregelen op de kwaliteit van de interne controlemaatregelen op het vlak van IT.
Deze auteur publiceerde ook
Leeuwen, Oscar van | 2001
Downloads: 1.303
Overige vakgebieden
Leeuwen, Oscar van | 2012
Downloads: 1.551
Column
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2002
Downloads: 2.370
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | Shahim, Abbas | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 1.221
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 1.211
Column
Leeuwen, Oscar van | 2002
Downloads: 1.090
Overige vakgebieden
Leeuwen, Oscar van | 2017
Downloads: 2.018
Column
Leeuwen, Oscar van | 2013
Downloads: 1.984
Bestuurlijke informatieve...
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 5.698
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | Mookhoek, Maarten | 2014
Downloads: 1.398
Management Accounting
Anderen downloaden ook deze publicaties
Conijn, Fred | Rouwelaar, Hans ten | 2012
Downloads: 5.369
Management Accounting
Barneveld, Willem van | Dorsman, André | 2016
Downloads: 1.757
Financiering
Dorsman, André | Westerman, Wim | 2016
Downloads: 1.499
Financiering
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 2.538
Management Accounting
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 4.135
Bestuurlijke informatieve...
Hartman, Maarten | Lintjens, Robin | 2010
Downloads: 1.794
Externe verslaggeving
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | 2015
Downloads: 1.213
Management Accounting
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 1.345
Accountantscontrole