Bestuurlijke informatieverzorging
Het effect van Corporate Governance op de kwaliteit van interne controlemaatregelen op het vlak van IT
Droogsma, Jan, Leeuwen, Oscar van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 6
De kwaliteit van de interne controlemaatregelen op het vlak van informatietechnologie (IT) bij organisaties laat in de praktijk soms te wensen over. Dit uit zich zowel in operationele problemen als in diefstal van vertrouwelijke gegevens. De vraag is hoe dit kan worden verbeterd. Begin van deze eeuw is naar aanleiding van boekhoudschandalen de wet- en regelgeving inzake corporate governance aangescherpt. Voorbeelden van deze aangescherpte regelgeving zijn de Amerikaanse Sarbanes-Oxley-wetgeving en de Nederlandse Corporate Governance Code. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de maatregelen uit deze wet- en regelgeving op de kwaliteit van de interne controle van organisaties als geheel. Dit effect is positief. Aangezien interne controlemaatregelen op het vlak van IT een subset vormen van interne controlemaatregelen als geheel zou kunnen worden verwacht dat het positieve effect van Corporate Governancemaatregelen op interne controle in het algemeen vergelijkbaar is met het effect van de Corporate Governancemaatregelen op de kwaliteit van de interne controlemaatregelen op het vlak van IT.
Deze auteur publiceerde ook
Leeuwen, Oscar van | 2001
Downloads: 1.223
Overige vakgebieden
Leeuwen, Oscar van | 2012
Downloads: 1.433
Column
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2002
Downloads: 2.154
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | Shahim, Abbas | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 1.143
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 1.116
Column
Leeuwen, Oscar van | 2002
Downloads: 1.011
Overige vakgebieden
Leeuwen, Oscar van | 2017
Downloads: 1.804
Column
Leeuwen, Oscar van | 2013
Downloads: 1.783
Bestuurlijke informatieve...
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 4.982
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | Mookhoek, Maarten | 2014
Downloads: 1.280
Management Accounting
Anderen downloaden ook deze publicaties
Conijn, Fred | Rouwelaar, Hans ten | 2012
Downloads: 4.981
Management Accounting
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 1.242
Accountantscontrole
Knoop, Aart | Ven, Arco van de | 2016
Downloads: 1.972
Bestuurlijke informatieve...
Boot, Arnoud W.A. | 2017
Downloads: 1.436
Corporate Governance
Daniëls, Ton | 2017
Downloads: 2.399
Belastingen
Camfferman, K. | Eeftink, Egbert | 2010
Downloads: 1.767
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 2.186
Externe verslaggeving
de Redactie | 2016
Downloads: 1.117
Accountantscontrole
de Redactie | 1939
Downloads: 772