Accountantscontrole
Audit Research Summaries
Redactie
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 6
Ook deze maand presenteren wij weer enkele “Audit Research Summaries” uit de database van de American Accounting Association (www.auditingresearchsummaries. org). Op 6 april jongstleden is de consultatieperiode van het voorstel voor de herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code afgerond. De Monitoring Commissie Corporate Governance verwacht na de zomer de definitieve aangepaste code te presenteren. Transparantie en verantwoording vormen bouwstenen voor goede corporate governance. In het bijzonder vervult de accountant bij de verantwoordingsinformatie in de vorm van de jaarrekening een belangrijke controlerende rol; de accountant communiceert over zijn controlebevindingen primair met directie en commissarissen.
Deze auteur publiceerde ook
Redactie | 2013
Downloads: 807
Redactioneel
Redactie | 2016
Downloads: 973
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 960
Accountantscontrole
Redactie | 2017
Downloads: 1.178
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Redactie | 2016
Downloads: 960
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 973
Accountantscontrole
Beusichem, Henry van | DeJong, Douglas | Jong, Abe de | Mertens, Gerard | 2016
Downloads: 1.388
Corporate Governance
Vergoossen, Ruud G.A. | 2016
Downloads: 1.219
Column
Brouwer, Arjan | 2016
Downloads: 1.562
Externe verslaggeving
Feijter, Ronald de | Tas, Leo van der | 2015
Downloads: 1.166
Externe verslaggeving
Suurland, Lianne | Vliet, André van | 2014
Downloads: 1.245
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2014
Downloads: 987
Externe verslaggeving
Fase, Martin M.G. | 2016
Downloads: 1.029
Geschiedenis