Financiering
Beheersing van kasstromen en werkkapitaal met prestatiemaatstaven
Barneveld, Willem van, Dorsman, André
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 5
In een tijd van krappe financieringslijnen staat het kasstroom- en werkkapitaalbeheer hoog aangeschreven. Het meten en managen van kasstromen is echter geen sinecure. Er zijn dan ook verscheidene prestatiemaatstaven voor ontwikkeld, waarvan de vrije kasstroom en EVA® de bekendste zijn.1 Veranderingen in werkkapitaal vormen een belangrijk onderdeel van de kasstroom. Eenzijdige gerichtheid op kosten, winst, activiteiten, kortetermijneffecten en interest moet hier voorkomen worden. De gecombineerde prestatiemaatstaven voor de basiselementen van het werkkapitaal – debiteuren, crediteuren en voorraden – zijn welbekend. Deze maatstaven oriënteren zich op concepten van de operationele cyclus en de kascyclus. Om het belang van maatstaven voor de kasstroom en het werkkapitaalbeheer voor financier en onderneming aan te geven, ontwikkelen we een raamwerk. We vullen het raamwerk in met behulp van een voorbeeld. Weliswaar is ons raamwerk geen algemeen geldig instrument, maar het biedt handvatten om het kasstroom- en werkkapitaalbeheer te versterken. Op deze manier kunnen bedrijven en hun financiers beter op elkaars behoeften inspelen.
Deze auteur publiceerde ook
Dorsman, André | Westerman, Wim | 2016
Downloads: 1.499
Financiering
Anderen downloaden ook deze publicaties
Conijn, Fred | Rouwelaar, Hans ten | 2012
Downloads: 5.369
Management Accounting
Dorsman, André | Westerman, Wim | 2016
Downloads: 1.499
Financiering
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 2.538
Management Accounting
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 4.135
Bestuurlijke informatieve...
Droogsma, Jan | Leeuwen, Oscar van | 2016
Downloads: 2.028
Bestuurlijke informatieve...
Hartman, Maarten | Lintjens, Robin | 2010
Downloads: 1.794
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Naarding, Drs. E.W.J. | Stoffelen, Sebastiaan | 2012
Downloads: 3.920
Externe verslaggeving
Drs. H.A.L.M. van Hom | 2000
Downloads: 997
Dolfsma, Wilfred | Eijk, Rene van der | 2015
Downloads: 981
Organisatie & Managem...