Corporate Governance
Vrouwelijke bestuursleden in de Raad van Commissarissen en de kwaliteit van naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code
Drost, Jacqueline, Braam, Geert
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 3
Nederlandse beursvennootschappen behoren via een Corporate Governance (CG)-verklaring te rapporteren over de naleving van de principes en best practice-bepalingen van de CG Code. Desondanks blijkt uit onderzoek dat de relevantie van de informatie in de CG-verklaring doorgaans beperkt is. Tegen de achtergrond van het vrouwen-aan-de-top-debat, richt dit artikel zich op de vraag of er een verband bestaat tussen vrouwen in de Raad van Commissarissen (RvC) en de kwaliteit van de CG-verklaringen. Consistent met de bevindingen uit genderstudies tonen de resultaten dat de mate van compliance met de CG Code hoger is voor beursvennootschappen met meer vrouwelijke bestuursleden in de RvC. Tevens geven de financiële instellingen met vrouwelijke commissarissen meer bedrijfsspecifieke verklaringen en minder ontoereikende verklaringen indien er wordt afgeweken van de best practices van de CG Code.
Deze auteur publiceerde ook
Braam, Geert | 2014
Downloads: 1.209
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Dolfsma, Wilfred | Eijk, Rene van der | 2015
Downloads: 981
Organisatie & Managem...
Emanuels, Jim | Langendijk, Henk | Wallage, Philip | 2014
Downloads: 1.299
Bestuurlijke informatieve...
Vergoossen, Ruud G.A. | 2016
Downloads: 1.293
Column
Conijn, Fred | Rouwelaar, Hans ten | 2012
Downloads: 5.369
Management Accounting
Brouwer, Arjan | 2016
Downloads: 1.653
Externe verslaggeving
Barneveld, Willem van | Dorsman, André | 2016
Downloads: 1.757
Financiering
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 1.345
Accountantscontrole
Hoogendoorn, Martin | Kadric, Haris | Wel, Frans van der | 2016
Downloads: 8.336
Externe verslaggeving
Rijsenbilt, Antoinette | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | 2016
Downloads: 1.395
Organisatie & Managem...