Externe verslaggeving
Exposure Draft Conceptual Framework: enige beschouwingen naar aanleiding van een 'filling the gap'-exercitie
Hoeven, Ralph ter
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 1/2
In deze bijdrage worden de hoofdlijnen van de Exposure Draft Conceptual Framework for Financial Reporting (ED/2015/4) besproken. Aandacht wordt besteed aan de opbouw van de ED alsmede aan die onderdelen die een behoorlijke verandering hebben ondergaan ten opzichte van het huidige Conceptual Framework. Speci!ek zal worden ingegaan op de!nities van elementen, het voorzichtigheidsbeginsel, balansopnamecriteria en waarderingsgrondslagen. Ook komt het onderscheid tussen de winst-en-verliesrekening en other comprehensive income (OCI) aan de orde. Geconcludeerd wordt dat de IASB de ED vooral heeft aangepakt om keuzes te rechtvaardigen die hij in een eerder stadium bij de ontwikkeling van speci!eke standaarden heeft gemaakt. Vanuit dit gezichtspunt kan worden gesproken van een ‘filling the gap’-exercitie. Vooral door het gebruik van relevantie als kapstokbeginsel voorkomt de IASB dat hij zich committeert aan conceptuele uitgangspunten in de ontwikkeling van de toekomstige standaarden.
Deze auteur publiceerde ook
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 2.403
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2014
Downloads: 1.445
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kuiper, Ineke | 2014
Downloads: 1.919
Externe verslaggeving
Bout, Bert-Jan | Hesp, Elise | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.232
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | 2012
Downloads: 1.436
Externe verslaggeving
Aarab, Haala | Bissessur, Sanjay | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 3.207
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Huttenhuis, Job | 2016
Downloads: 1.682
Externe verslaggeving
Gürkan, Hasan | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 2.167
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2016
Downloads: 2.950
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Huttenhuis, Job | 2017
Downloads: 2.416
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Braam, Geert | Drost, Jacqueline | 2016
Downloads: 1.304
Corporate Governance
Brouwer, Arjan | 2016
Downloads: 1.532
Externe verslaggeving
Barneveld, Willem van | Dorsman, André | 2016
Downloads: 1.574
Financiering
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 2.186
Externe verslaggeving
Camfferman, K. | Lof, Michiel van der | 2013
Downloads: 1.199
Externe verslaggeving
Epe, Drs. P. | Langendijk, Prof. Dr. H.P.A.J. | 2012
Downloads: 3.071
Externe verslaggeving
Drs. R. J. Brakel | 1991
Downloads: 75
Vergoossen, Ruud G.A. | 2016
Downloads: 1.194
Column
Maas, Karen | 2013
Downloads: 1.070
Bestuurlijke informatieve...
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 1.242
Accountantscontrole