Externe verslaggeving
Het jaar 2014 verslagen: onderzoek jaarverslagen
Vergoossen, Ruud
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 12
Voor u ligt Het jaar 2014 verslagen: onderzoek jaarversla- gen, waarin verslag wordt gedaan van empirisch onderzoek naar de praktijk van de jaarverslaggeving. Het is met bijzonder veel genoegen dat ik deze editie aan u presenteer. Het is immers de twintigste uitgave van de reeks Het jaar xxxx verslagen waarmee het NIVRA in 1996 is gestart en die het NIVRA – later de NBA – vanaf de editie Het jaar 2008 verslagen samen met het MAB publiceert. De onderwerpen in Het jaar 2014 verslagen zijn wederom gekozen op grond van hun actualiteit. De auteurs zijn echter vrij geweest om aan de uitwerking een eigen invulling te geven, waardoor zij hun stempel op de artikelen hebben gedrukt.
Deze auteur publiceerde ook
Vergoossen, Ruud | 2015
Downloads: 1.125
Column
Backhuijs, Jan | Vergoossen, Ruud | Vos, Nees de | 2016
Downloads: 1.814
Externe verslaggeving
Vergoossen, Ruud | 2017
Downloads: 1.181
Externe verslaggeving
Vergoossen, Ruud | 2016
Downloads: 1.652
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | Vergoossen, Ruud | Wallage, Philip | 2012
Downloads: 1.097
Overige vakgebieden
Anderen downloaden ook deze publicaties
Krens, Prof. Drs. F. | 2003
Downloads: 3.795
Externe verslaggeving
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.617
Accountantscontrole, Open...
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 2.323
Externe verslaggeving
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.530
Column
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 2.123
Externe verslaggeving
Klijnsmit, Dr. P. | Sodekamp, Drs. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2003
Downloads: 5.432
Accountantscontrole
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.710
Accountantscontrole
Mollema, Prof. Dr. K.Y. | 2003
Downloads: 1.127
Accountantscontrole
Vosselman, Ed | 2016
Downloads: 1.281
Management Accounting
Brouwer, Drs. A.J. | Tahtah, Jay | 2012
Downloads: 1.253
Externe verslaggeving