Externe verslaggeving
Op aandelen gebaseerde beloningen: een voorbeeld van problematische disclosure?
Camfferman, Kees, Marra, Teye
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 12
De verslaggeving over op aandelen gebaseerde beloningen op basis van IFRS 2 wordt vaak genoemd als voorbeeld van te omvangrijke en/of nietfunctionele informatieverstrekking in de toelichting op de jaarrekening (disclosure). In dit onderzoek doen wij verslag van een onderzoek naar de praktijk van deze verslaggeving in de jaarrekeningen van een groep beursgenoteerde ondernemingen uit vier Europese landen, waaronder Nederland. Wij stellen vast dat IFRS 2-disclosures vaak erg omvangrijk zijn in verhouding tot het belang van de onderliggende post in het geheel van de jaarrekening, wat erop kan wijzen dat de toelichtingsvereisten van IFRS 2 soms meer mechanisch dan welbewust worden toegepast. Wij geven door middel van voorbeelden (best practices) aan dat sommige ondernemingen er in geslaagd zijn om hun toelichting een doordachte opbouw te geven, wat de leesbaarheid zeer ten goede komt. Het is echter niet evident dat de toekomst van deze disclosures ligt in een betere structurering met behoud van de hoeveelheid verstrekte informatie. Het artikel sluit af met de open vraag of niet meer ondernemingen in de toekomst zullen concluderen dat zij de hoeveelheid informatie over dit onderwerp aanzienlijk kunnen beperken.
Deze auteur publiceerde ook
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | 2012
Downloads: 1.918
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 1.771
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.574
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | Oudshoorn, Louise | 2017
Downloads: 3.141
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.566
Externe verslaggeving
Jong, Abe de | Marra, Teye | Roosenboom, Peter | 2014
Downloads: 1.059
Financiering
Anderen downloaden ook deze publicaties
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | 2015
Downloads: 1.066
Management Accounting
Commandeur, Prof. Dr. H. | Paape, L. | Pijl, Prof. Dr. G.J. van der | 2005
Downloads: 1.035
Bestuurlijke informatieve...
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 1.208
Accountantscontrole
Korf, Dick | Lof, Michiel van der | 2014
Downloads: 1.329
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 2.113
Externe verslaggeving
de Redactie | 2016
Downloads: 1.091
Accountantscontrole
de Redactie | 1939
Downloads: 735
de Redactie | 2016
Downloads: 1.225
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 893
Accountantscontrole