Externe verslaggeving
Invloed invoering IFRS 11 Joint Arrangements
Feijter, Ronald de, Tas, Leo van der
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 12
Vrijwel alle EU beursfondsen in de top van de FT Europe 500 maken gebruik van joint arrangements (JA’s). Bij de onderzochte 75 ondernemingen blijkt het overgrote deel van de JA’s te zijn geclassiHceerd als joint ventures (JV’s) hetgeen betekent dat de ondernemingen slechts hun aandeel in het netto-actief/passief van de JV op de balans zetten en hun aandeel in het resultaat in de winst-en-verliesrekening opnemen. Bij de overgang op de nieuwe standaard IFRS 11 heeft dit geleid tot een signi- Hcante balansverkorting en vermindering van gerapporteerde omzet van enkele grote ondernemingen in sectoren die voorheen dit type deelnemingen proportioneel consolideerden. Voorts blijkt dat hoewel de toelichtingseisen zijn toegenomen bij de overgang op IFRS 11, deze toelichting, met name de samengevatte Hnanciële informatie over individueel materiële JV’s, in veel gevallen ruimte voor verbetering kent. Ten slotte valt op dat in de communicatie naar aandeelhouders in het bestuursverslag de nieuwe term JA nauwelijks wordt gehanteerd en blijkbaar als te technisch en niet aansluitend bij het spraakgebruik wordt beschouwd.
Deze auteur publiceerde ook
Feijter, Ronald de | Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2013
Downloads: 1.771
Externe verslaggeving
Eeftink, Egbert | Feijter, Ronald de | 2009
Downloads: 1.840
Externe verslaggeving
Feijter, Ronald de | Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2011
Downloads: 884
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Redactie | 2016
Downloads: 922
Accountantscontrole
de Redactie | 2016
Downloads: 1.262
Accountantscontrole
Ferrero Scholte, Oscar | Vos, Koos | 2012
Downloads: 1.017
Externe verslaggeving
Korf, Dick | Lof, Michiel van der | 2014
Downloads: 1.416
Externe verslaggeving
Beest, Ferdy van | Knoops, Chris | 2014
Downloads: 2.188
Externe verslaggeving
Beusichem, Henry van | DeJong, Douglas | Jong, Abe de | Mertens, Gerard | 2016
Downloads: 1.358
Corporate Governance
Camfferman, Kees | Marra, Teye | 2015
Downloads: 2.752
Externe verslaggeving
Vergoossen, Ruud G.A. | 2016
Downloads: 1.194
Column
Brouwer, Arjan | 2016
Downloads: 1.532
Externe verslaggeving