Externe verslaggeving
Gesegmenteerde informatie en alternatieve winstbegrippen
Brouwer, Arjan, Knoops, Chris
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 11
Op basis van IFRS 8 is de interne managementinformatie leidend voor de extern te rapporteren segmentinformatie. In de praktijk leidt dit tot de rapportage in die segmentinformatie van alternatieve winstbegrippen die door het management zelf gede9nieerd zijn en die afwijken van door IFRS voorgeschreven winstbegrippen. Een duidelijke omschrijving die de lading dekt en aansluiting tussen de gehanteerde alternatieve winstbegrippen en het geconsolideerde IFRS resultaat zijn belangrijke aandachtspunten voor transparante informatieverschaf9ng over de segmentprestaties. Wij constateren dat op dit vlak verbetering mogelijk is door posten die buiten het segmentresultaat blijven niet geaggregeerd en samengevoegd met de resultaten van de kleinere segmenten te rapporteren binnen een segment Overig, maar als onderdeel van een afzonderlijke aansluiting.
Deze auteur publiceerde ook
Brenkelen, Jildit van | Brouwer, Arjan | Hoogendoorn, Martin | 2017
Downloads: 3.516
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.199
Externe verslaggeving
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.530
Column
Brouwer, Arjan | 2015
Downloads: 1.505
Accountantscontrole
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.110
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | 2016
Downloads: 1.466
Externe verslaggeving
Beest, Ferdy van | Knoops, Chris | 2014
Downloads: 2.089
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 1.204
Accountantscontrole
Korf, Dick | Lof, Michiel van der | 2014
Downloads: 1.326
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 2.113
Externe verslaggeving
de Redactie | 2016
Downloads: 1.087
Accountantscontrole
de Redactie | 2016
Downloads: 1.223
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 893
Accountantscontrole
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.530
Column
Beest, Ferdy van | Knoops, Chris | 2014
Downloads: 2.089
Externe verslaggeving
Langendijk, Henk | Schamp, Youri | Wouterson, Jerry | 2016
Downloads: 1.143
Externe verslaggeving
Beusichem, Henry van | DeJong, Douglas | Jong, Abe de | Mertens, Gerard | 2016
Downloads: 1.305
Corporate Governance