Externe verslaggeving
Gesegmenteerde informatie en alternatieve winstbegrippen
Brouwer, Arjan, Knoops, Chris
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 11
Op basis van IFRS 8 is de interne managementinformatie leidend voor de extern te rapporteren segmentinformatie. In de praktijk leidt dit tot de rapportage in die segmentinformatie van alternatieve winstbegrippen die door het management zelf gede9nieerd zijn en die afwijken van door IFRS voorgeschreven winstbegrippen. Een duidelijke omschrijving die de lading dekt en aansluiting tussen de gehanteerde alternatieve winstbegrippen en het geconsolideerde IFRS resultaat zijn belangrijke aandachtspunten voor transparante informatieverschaf9ng over de segmentprestaties. Wij constateren dat op dit vlak verbetering mogelijk is door posten die buiten het segmentresultaat blijven niet geaggregeerd en samengevoegd met de resultaten van de kleinere segmenten te rapporteren binnen een segment Overig, maar als onderdeel van een afzonderlijke aansluiting.
Deze auteur publiceerde ook
Brenkelen, Jildit van | Brouwer, Arjan | Hoogendoorn, Martin | 2017
Downloads: 3.817
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.297
Externe verslaggeving
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.572
Column
Brouwer, Arjan | 2015
Downloads: 1.561
Accountantscontrole
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.240
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | 2016
Downloads: 1.532
Externe verslaggeving
Beest, Ferdy van | Knoops, Chris | 2014
Downloads: 2.188
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Hoogendoorn, Martin | Kadric, Haris | Wel, Frans van der | 2016
Downloads: 7.036
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.661
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.240
Externe verslaggeving
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | 2015
Downloads: 1.113
Management Accounting
Hoeven, Ralph ter | Huttenhuis, Job | 2016
Downloads: 1.682
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 2.403
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Heer, Wietse de | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.726
Externe verslaggeving
de Redactie | 2016
Downloads: 1.117
Accountantscontrole
de Redactie | 1939
Downloads: 772
de Redactie | 2016
Downloads: 1.262
Accountantscontrole