Belastingen
De invloed van fiscale wetgeving op vermogensongelijkheid in Nederland
Hwan, David, Vries, Jessica de
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 11
De vermogensongelijkheid is in Nederland relatief hoog. Dit kan leiden tot verminderde economische groei, politieke onstabiliteit en verlies van vertrouwen in de politiek, wat mogelijk problemen voor economie en politiek oplevert. In deze bijdrage wordt gekeken naar het tegengaan van vermogensongelijkheid door middel van de 5scaliteit. Wij onderzoeken de verdelende werking van box 3 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 en de bedrijfsopvolgingsregeling van de Successiewet 1956. Het forfaitaire systeem van box 3 beantwoordt noch aan de realiteit van rendementen noch aan het draagkrachtbeginsel, hetgeen vermogensongelijkheid versterkt. Juist het draagkrachtbeginsel is een moreel fundament in het Nederlandse belastingsysteem en hierop teruggrijpen is wenselijk. Alternatieven voor box 3 zijn een progressief tarief en eventueel een andere hef5ngsvorm. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit discrimineert de facto naar topvermogens. Om die reden lijkt een kredietfaciliteit rechtvaardiger.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Asselman, Drs. F.F. | 2007
Downloads: 669
Management Accounting
Elten, Drs. H.J. van | Houbiers, Ferry | Loo, Drs. I. de | 2012
Downloads: 4.906
Management Accounting
Corbey, Michael | Ortega Maldonado, Mayra | 2016
Downloads: 1.400
Management Accounting
Buijink, Willem | 2016
Downloads: 1.230
Column, Open Access
Drs. M.P.B. Bonnet | Drs. R.F. Speklé | Prof. Dr. E.G.J. Vosselman | 1999
Downloads: 866
Blommaert, Jos | Kamp, Bart | 2015
Downloads: 2.152
Externe verslaggeving
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 3.778
Bestuurlijke informatieve...
Both, Jasper | Heusinkveld, Stefan | Taminiau, Yvette | 2016
Downloads: 1.148
Accountantscontrole
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | 2008
Downloads: 3.331
Management Accounting
Dr. Ir. M.J.F. Wouters | 1996
Downloads: 1.121