Bestuurlijke informatieverzorging
De typologie als basis voor een effectieve en efficiënte data-analyse
Eimers, Peter, Leeuwen, Oscar van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 10
In de historie van de Nederlandse aanpak voor accountantscontrole spelen typologie en de daarmee samenhangende geld-goederenbeweging een belangrijke rol. Als gevolg van de verwevenheid van de Nederlandse controlestandaarden met de International Standards on Auditing en een wereldwijd toegepaste controlemethodologie door de netwerken van grote accountantsorganisaties zijn deze begrippen niet meer expliciet zichtbaar. Met de komst van de nieuwe generatie data-analysetools lijkt het gedachtegoed van typologie en waardenkringloop echter bezig te zijn aan een revival. Reden hiervoor is dat dit het begrip van bedrijfsprocessen kan vergroten en zo de controleaanpak richting kan geven. De typologie gaat uit van ideaaltypische organisaties. Daarom is het noodzakelijk dit gedachtegoed in de praktijk verdieping te geven met een focus op de verstorende elementen in de waardenkringloop die behoort bij de desbetreffende typologie. Op deze wijze kan een expliciete koppeling met de noodzakelijke controlewerkzaamheden worden gelegd.
Deze auteur publiceerde ook
Leeuwen, Oscar van | 2001
Downloads: 1.223
Overige vakgebieden
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.297
Externe verslaggeving
Leeuwen, Oscar van | 2012
Downloads: 1.433
Column
Eimers, Peter | Nieuw Amerongen, Niels van | 2015
Downloads: 2.028
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2002
Downloads: 2.154
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | Shahim, Abbas | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 1.143
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 1.116
Column
Droogsma, Jan | Leeuwen, Oscar van | 2016
Downloads: 1.856
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | 2002
Downloads: 1.011
Overige vakgebieden
Leeuwen, Oscar van | 2017
Downloads: 1.804
Column
Anderen downloaden ook deze publicaties
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 2.403
Externe verslaggeving
Bik, Olof | 2016
Downloads: 1.339
Corporate Governance
| 2016
Downloads: 3.076
Accountantscontrole, Open...
Volberda, Henk | 2015
Downloads: 1.601
Column
Mandele, Martijn van der | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | 2015
Downloads: 1.685
Accountantscontrole
Knoop, Aart | Ven, Arco van de | 2016
Downloads: 1.972
Bestuurlijke informatieve...
Conijn, Fred | Rouwelaar, Hans ten | 2012
Downloads: 4.981
Management Accounting