Bestuurlijke informatieverzorging
De typologie als basis voor een effectieve en efficiënte data-analyse
Eimers, Peter, Leeuwen, Oscar van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 10
In de historie van de Nederlandse aanpak voor accountantscontrole spelen typologie en de daarmee samenhangende geld-goederenbeweging een belangrijke rol. Als gevolg van de verwevenheid van de Nederlandse controlestandaarden met de International Standards on Auditing en een wereldwijd toegepaste controlemethodologie door de netwerken van grote accountantsorganisaties zijn deze begrippen niet meer expliciet zichtbaar. Met de komst van de nieuwe generatie data-analysetools lijkt het gedachtegoed van typologie en waardenkringloop echter bezig te zijn aan een revival. Reden hiervoor is dat dit het begrip van bedrijfsprocessen kan vergroten en zo de controleaanpak richting kan geven. De typologie gaat uit van ideaaltypische organisaties. Daarom is het noodzakelijk dit gedachtegoed in de praktijk verdieping te geven met een focus op de verstorende elementen in de waardenkringloop die behoort bij de desbetreffende typologie. Op deze wijze kan een expliciete koppeling met de noodzakelijke controlewerkzaamheden worden gelegd.
Deze auteur publiceerde ook
Leeuwen, Oscar van | 2001
Downloads: 1.301
Overige vakgebieden
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.562
Externe verslaggeving
Leeuwen, Oscar van | 2012
Downloads: 1.551
Column
Eimers, Peter | Nieuw Amerongen, Niels van | 2015
Downloads: 2.223
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2002
Downloads: 2.366
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | Shahim, Abbas | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 1.221
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 1.204
Column
Droogsma, Jan | Leeuwen, Oscar van | 2016
Downloads: 2.020
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | 2002
Downloads: 1.090
Overige vakgebieden
Leeuwen, Oscar van | 2017
Downloads: 2.018
Column
Anderen downloaden ook deze publicaties
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 2.554
Externe verslaggeving
Bik, Olof | 2016
Downloads: 1.446
Corporate Governance
Conijn, Fred | Rouwelaar, Hans ten | 2012
Downloads: 5.359
Management Accounting
| 2016
Downloads: 3.216
Accountantscontrole, Open...
Volberda, Henk | 2015
Downloads: 1.774
Column
Mandele, Martijn van der | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | 2015
Downloads: 1.902
Accountantscontrole