Externe verslaggeving
Kapitaalsturing via actieve belastinglatenties voor voorwaartse verliescompensatie: Europese banken onderzocht
Gürkan, Hasan, Hoeven, Ralph ter
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 7/8
In deze bijdrage worden de resultaten van een empirisch onderzoek naar kapitaalsturing via actieve belastinglatenties voor voorwaartse verliescompensatie bij de 50 grootste Europese banken over de jaren 2008 tot en met 2011 gepresenteerd. Het onderzoek toont aan dat passieve belastinglatenties, het risicogehalte van de bank en de classi!catie ‘systeembank’ versus ‘niet-systeembank’ van signi!cante betekenis zijn voor het opnemen van actieve belastinglatenties uit hoofde van voorwaartse verliescompensatie. Deze bevindingen zijn in lijn met onze verwachtingen en voorgaand onderzoek naar kapitaalsturing bij banken door middel van waardering van voorwaartse verliescompensatierechten.
Deze auteur publiceerde ook
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 2.554
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2014
Downloads: 1.560
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kuiper, Ineke | 2014
Downloads: 2.204
Externe verslaggeving
Bout, Bert-Jan | Hesp, Elise | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.347
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | 2012
Downloads: 1.559
Externe verslaggeving
Aarab, Haala | Bissessur, Sanjay | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 3.387
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Huttenhuis, Job | 2016
Downloads: 1.855
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2016
Downloads: 3.168
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Huttenhuis, Job | 2017
Downloads: 2.782
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | 2015
Downloads: 1.213
Management Accounting
Commandeur, Prof. Dr. H. | Paape, L. | Pijl, Prof. Dr. G.J. van der | 2005
Downloads: 1.165
Bestuurlijke informatieve...
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 1.343
Accountantscontrole
Korf, Dick | Lof, Michiel van der | 2014
Downloads: 1.584
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 2.326
Externe verslaggeving
de Redactie | 2016
Downloads: 1.208
Accountantscontrole
de Redactie | 1939
Downloads: 850
de Redactie | 2016
Downloads: 1.385
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 1.000
Accountantscontrole