Corporate Governance
Zorgbrede Governancecode en diversiteit van bestuur en toezicht ziekenhuizen
Janssen, Boudewijn
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 6
Sinds 2005 kent Nederland een governancecode voor de zorgsector. Daarmee is het een van de weinige landen met zo’n code. Een van de doelstellingen van deze code is om te komen tot een verdere professionalisering van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. In dit artikel wordt nagegaan in welke mate deze doelstelling bereikt is door (veranderingen in) de samenstelling van het bestuur en het toezicht van alle Nederlandse ziekenhuizen te onderzoeken. Uit de resultaten blijkt dat de Zorgbrede Governancecode goed wordt nageleefd maar dat veranderingen over tijd in het bestuur en toezicht ten aanzien van omvang, geslacht en leeftijd beperkt zijn.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 2.253
Management Accounting
Knoop, Aart | Ven, Arco van de | 2016
Downloads: 1.972
Bestuurlijke informatieve...
Velde Harsenhorst, Rob de | Ven, Arco van de | 2015
Downloads: 1.035
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | Mookhoek, Maarten | 2014
Downloads: 1.280
Management Accounting
Ven, Arco van de | Wilms, Imke | 2016
Downloads: 3.909
Bestuurlijke informatieve...
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | 2015
Downloads: 1.112
Management Accounting
Boersma, Margreet | 2015
Downloads: 1.260
Management Accounting
Horn, Henri van | 2014
Downloads: 1.286
Management Accounting
Bossert, Hans | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 3.224
Management Accounting
Herk, Hester van | Janmaat, Friso | 2014
Downloads: 1.166
Marketing