Corporate Governance
Zorgbrede Governancecode en diversiteit van bestuur en toezicht ziekenhuizen
Janssen, Boudewijn
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 6
Sinds 2005 kent Nederland een governancecode voor de zorgsector. Daarmee is het een van de weinige landen met zo’n code. Een van de doelstellingen van deze code is om te komen tot een verdere professionalisering van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. In dit artikel wordt nagegaan in welke mate deze doelstelling bereikt is door (veranderingen in) de samenstelling van het bestuur en het toezicht van alle Nederlandse ziekenhuizen te onderzoeken. Uit de resultaten blijkt dat de Zorgbrede Governancecode goed wordt nageleefd maar dat veranderingen over tijd in het bestuur en toezicht ten aanzien van omvang, geslacht en leeftijd beperkt zijn.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Ven, Arco van de | Wilms, Imke | 2016
Downloads: 3.633
Bestuurlijke informatieve...
Jong, Prof. Dr. A.J. de | Rosellón, Dr. M.A. | Verwijmeren, Drs. P. | 2006
Downloads: 1.534
Externe verslaggeving
Buijink, Willem | 2016
Downloads: 1.196
Column, Open Access
Camfferman, Kees | Marra, Teye | 2015
Downloads: 2.653
Externe verslaggeving
Jong, Abe de | Marra, Teye | Roosenboom, Peter | 2014
Downloads: 1.059
Financiering
Beusichem, Henry van | DeJong, Douglas | Jong, Abe de | Mertens, Gerard | 2016
Downloads: 1.305
Corporate Governance
Thibodeau, Jay C. | Wallage, Philip | 2016
Downloads: 1.174
Accountantscontrole
| 2016
Downloads: 3.011
Accountantscontrole, Open...
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.710
Accountantscontrole
Bouwens, Jan | 2015
Downloads: 1.164
Accountantscontrole