Externe verslaggeving
Toelichting op tegenpartijrisico in de jaarrekening van Europese banken
Hesp, Elise, Bout, Bert-Jan, Hoeven, Ralph ter
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 4
In dit artikel wordt ingegaan op de kwaliteit van de toelichting over het op derivaten gelopen kredietrisico. In de kredietcrisis is nadrukkelijk gebleken dat dit kredietrisico, ook wel tegenpartijrisico genoemd, zeker niet verwaarloosbaar is. Bij de waardering van derivaten wordt met het kredietrisico rekening gehouden door aanpassingen op de reële waarde die met de termen ‘credit valuation adjustments’ en ‘debit valuation adjustments’ (CVA/DVA) worden aangeduid. In ons onderzoek worden achttien jaarrekeningen (boekjaar 2013) van Europese banken, verdeeld over zes landen, onderzocht. Met name wordt de kwaliteit van de toelichting op CVA/DVA onderzocht aan de hand van een zelf ontwikkelde disclosure-index bestaande uit relevant gebleken informatie-elementen. Verder worden beschrijvende statistieken gepresenteerd. Uit ons onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de toelichting op CVA/DVA sterk varieert. De grotere banken in de onderzoekspopulatie blijken meer relevante informatie te geven in hun jaarrekening over CVA/DVA dan de relatief kleinere banken, hetgeen verklaard kan worden door de meer prominente rol die grootbanken innemen in het aangaan en tegensluiten van de derivatenposities.
Deze auteur publiceerde ook
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 2.403
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2014
Downloads: 1.445
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kuiper, Ineke | 2014
Downloads: 1.919
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | 2012
Downloads: 1.436
Externe verslaggeving
Aarab, Haala | Bissessur, Sanjay | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 3.207
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Huttenhuis, Job | 2016
Downloads: 1.682
Externe verslaggeving
Gürkan, Hasan | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 2.167
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2016
Downloads: 2.950
Externe verslaggeving
Bout, Bert-Jan | Hoeven, Prof. dr. R.L. ter | 2010
Downloads: 2.398
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
de Redactie | 2016
Downloads: 1.311
Accountantscontrole
Volberda, Henk | 2015
Downloads: 1.601
Column
Gürkan, Hasan | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 2.167
Externe verslaggeving
Corbey, Michael | Sridhar, Ashok | 2015
Downloads: 3.155
Caris, Jo | Mul, Annette | Pennen, Ron van der | 2015
Downloads: 712
Management Accounting
Eng, Niels van der | Have, Wouter D. ten | Huijsmans, Anne-Bregje | 2015
Downloads: 848
Organisatie & Managem...
Olieroock, Jip | Wassenaar, Mattheus | 2015
Downloads: 961
Organisatie & Managem...
Dieleman, Anton | 2015
Downloads: 1.366
Externe verslaggeving
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.775
Accountantscontrole
Braam, Geert | Drost, Jacqueline | 2016
Downloads: 1.304
Corporate Governance