Management Accounting
Economische evaluaties van gezondheidszorg in de schijnwerpers
Crom, Ben, Kamminga, Pieter
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 1/2
Het groeiende spanningsveld tussen middelen en zorgbehoefte doet bij gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders de behoefte ontstaan kosten, baten en effecten van zorg nadrukkelijker in kaart te brengen en te wegen. Deze ontwikkeling blijkt parallel te lopen met de groeiende aandacht in de internationale wetenschappelijke literatuur voor economische evaluaties in de zorg en zeer recente ontwikkelingen daarin om te komen tot uniformering van de uitvoering van dergelijke evaluaties. Daarop inhakend zijn de daarvoor te gebruiken technieken in deze bijdrage geïnventariseerd, toegelicht en vergeleken. Ook is inzicht gegeven in de thema’s die in dergelijke evaluaties aan bod moeten komen, alsmede in de belemmeringen die de toepassing ervan in de weg kunnen staan. Zowel wetenschappers als praktijkbeoefenaren worden opgeroepen hun inspanningen te richten op de toepassing van economische evaluaties, waarvoor als gevolg van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een vruchtbaar terrein braak ligt. Dat zal kunnen leiden tot betere besluitvorming ten aanzien van de allocatie van middelen in de zorg, alsmede tot wetenschappelijke bijdragen hoe evaluatietechnieken en de toepassing ervan verder te verbeteren.
Deze auteur publiceerde ook
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | Willemse, Stijn | 2016
Downloads: 2.990
Management Accounting
Anderen downloaden ook deze publicaties
de Redactie | 2016
Downloads: 1.387
Accountantscontrole
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.673
Column
de Redactie | 2016
Downloads: 1.208
Accountantscontrole
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 2.329
Externe verslaggeving
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 1.345
Accountantscontrole
Beest, Ferdy van | Knoops, Chris | 2014
Downloads: 2.395
Externe verslaggeving
Buuren, Joost van | Wong, Annie | 2016
Downloads: 2.142
Accountantscontrole, Open...
Langendijk, Henk | Schamp, Youri | Wouterson, Jerry | 2016
Downloads: 1.283
Externe verslaggeving
Beusichem, Henry van | DeJong, Douglas | Jong, Abe de | Mertens, Gerard | 2016
Downloads: 1.482
Corporate Governance
Vergoossen, Ruud G.A. | 2016
Downloads: 1.293
Column