Financiering
Toepassing van de WACC in de woningcorporatiesector
Gils, Martijn, Swagerman, Dirk
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 - 89e jaargang editie 1/2
In hun artikel ‘Regulering van rendementen - snappen we het wel echt?’ belichten Boot en Ligterink de belangrijkste misvattingen over het gebruik van de WACC-methodologie voor het bepalen van vermogenskosten van gereguleerde ondernemingen (Boot & Ligterink, 2011). De parlementaire enquête woningcorporaties naar misstanden in de sector roept de vraag op of de WACC-methodologie ook op woningcorporaties kan worden toegepast. Voor de juiste toepassing van de WACC binnen de woningcorporatiesector dienen keuzes te worden gemaakt om invulling te geven aan een aantal parameters. De voordelen van toepassing van de WACC, keuzemogelijkheden, overwegingen en praktische alternatieven worden in dit artikel verkend.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bont, Anouk de | 2009
Downloads: 2.007
Management Accounting
Moen, Eric | Riedijk, Femke | Tillema, Mevr. Dr. S. | 2002
Downloads: 2.529
Management Accounting
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 1.582
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.780
Externe verslaggeving
Schilder, Prof. dr. A. | 2009
Downloads: 925
Accountantscontrole
Camfferman, K. | 2009
Downloads: 1.066
Externe verslaggeving
Roos, Drs. A.R. | 2009
Downloads: 1.310
Accountantscontrole
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2009
Downloads: 1.266
Overige vakgebieden
Eimers RA, Dr. P.W.A. | Vredevoogd, Drs. L.E.H. | 2008
Downloads: 1.047
Accountantscontrole
Jong, Prof. Dr. A.J. de | 2007
Downloads: 1.394
Corporate Governance