Externe verslaggeving
Het jaar 2013 verslagen: inleiding
Wel, Frans van der
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2014 - 88e jaargang editie 12
Voor u ligt de negentiende editie van “Het Jaar Verslagen”. Het is mij een genoegen om u deze mede namens de redactie aan te bieden. In deze uitgave die de verslaggeving over het jaar 2013 betreft is een zestal onderwerpen opgenomen. Elk artikel bevat een overzicht van de regelgeving over het betreffende verslaggevingsonderwerp. Vervolgens geven de artikelen inzicht in de praktijk van de verslaggeving, waarbij kritische kanttekeningen worden gemaakt maar ook voorbeelden van best practice worden gegeven. In een aantal gevallen doen de auteurs ook aanbevelingen voor de praktijk.
Deze auteur publiceerde ook
Hoogendoorn, Martin | Kadric, Haris | Wel, Frans van der | 2016
Downloads: 7.032
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2012
Downloads: 939
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2017
Downloads: 1.135
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | 2015
Downloads: 1.113
Management Accounting
de Redactie | 2016
Downloads: 1.117
Accountantscontrole
de Redactie | 1939
Downloads: 772
de Redactie | 2016
Downloads: 1.262
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 922
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 939
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 950
Accountantscontrole
Ferrero Scholte, Oscar | Vos, Koos | 2012
Downloads: 1.017
Externe verslaggeving
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.572
Column
Korf, Dick | Lof, Michiel van der | 2014
Downloads: 1.416
Externe verslaggeving