Externe verslaggeving
De wijziging van IFRS inzake pensioenen en de invloed daarvan op de jaarrekening
Arnold, Coen, Santen, Gerard van, Ossenblok, Adinda
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2014 - 88e jaargang editie 12
In deze bijdrage worden de werkelijke gevolgen beschreven die de wijzigingen van de nieuwe IAS 19R ‘Employee Benefits’ (ingangsdatum 2013) in IFRS-jaarrekeningen hebben gehad. Het is een vervolg op ons artikel in ‘Het Jaar 2011 Verslagen’ (2012), waarin wij de verwachte gevolgen aangaven. Geconcludeerd wordt dat de grootste invloed van IAS 19R op het eigen vermogen de afschaffing van de ‘corridor’-methode betreft. De wijziging in de berekening van nettofinancieringslasten bleek voor het resultaat de belangrijkste factor te zijn. Beiden zijn een bevestiging van onze verwachtingen hieromtrent in HJV 2011. De werkelijke effecten over 2012 bleken echter wel aanzienlijk groter dan onze verwachting hiervan op basis van de jaarrekening 2011. Dit komt vooral door significante actuariële verliezen die zijn geleden over 2012 als gevolg van dalende rentes, langere levensverwachtingen en slechte beleggingsrendementen. Gezien de geconstateerde diversiteit, achten wij het wenselijk dat de IASB consistentie voorschrijft inzake de presentatie van de nettofinancieringslasten. Verder hebben wij vastgesteld dat de toelichting bij met name Eurostoxx-ondernemingen op onderdelen verbetering behoeft. Tot slot wordt geconcludeerd dat de nieuwe bepalingen inzake een limiet in werkgeversbijdrage en de verwerking van werknemersbijdragen een (zeer) beperkte invloed lijken te hebben gehad op de jaarrekening 2013.
Deze auteur publiceerde ook
Dikker, Laura | Offeren, Dick van | Santen, Gerard van | 2017
Downloads: 4.031
Externe verslaggeving
Arnold, Coen | Santen, Gerard van | 2012
Downloads: 3.198
Externe verslaggeving
Arnold, Coen | Tahtah, Jay | 2017
Downloads: 4.750
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | 2012
Downloads: 2.078
Externe verslaggeving
Dr. R. A. I. van Frederikslust | Dr. M. A. van Hoepen, R.A | 1981
Downloads: 885
Drs. A. I. J. M. van der Hoorn | Drs. R. Broos | 1978
Downloads: 1.182
Hoogendoorn, Martin | Kadric, Haris | Wel, Frans van der | 2016
Downloads: 6.995
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | 2016
Downloads: 4.888
Externe verslaggeving
Offeren, Dr. D.H. van | Verdoes, Dr. T.L.M. | Witjes, Dr. J.P.J. | 2013
Downloads: 2.170
Externe verslaggeving
Drs. D.H. van Offeren | 2000
Downloads: 1.012
Offeren, Drs. D.H. van | 2000
Downloads: 980
Externe verslaggeving
Jullens, Dennis | Roelofsen, Erik | 2016
Downloads: 1.217
Externe verslaggeving