Externe verslaggeving
Vermelding bezoldiging in de jaarrekening van semipublieke instellingen
Suurland, Lianne, Vliet, André van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2014 - 88e jaargang editie 12
In dit artikel worden de resultaten van een empirisch onderzoek gepresenteerd naar de naleving van de voorschriften omtrent de toelichting in de jaarrekening op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). We concluderen dat niet alle instellingen die onder de WNT vallen WNT-informatie in de jaarrekening hebben opgenomen. Daarnaast verschilt de kwaliteit van de verstrekte informatie, vooral voor wat betreft de tekstuele toelichtingen. Met betrekking tot commissarissen zijn vaak niet alle verplichte informatie-elementen uit de WNT vermeld. Tot slot constateren we dat het bezoldigingsbedrag volgens art. 2:383(c) BW veelal een ander bedrag is dan de bezoldiging op grond van de WNT hetgeen tot verwarring bij gebruikers van de jaarrekening kan leiden.
Deze auteur publiceerde ook
Jungheim, Ernst-Jan | Suurland, Lianne | 2013
Downloads: 1.669
Externe verslaggeving
Jungheim, Ernst-Jan | Suurland, Lianne | 2017
Downloads: 1.188
Externe verslaggeving
Schaepkens, Frans | Suurland, Lianne | 2012
Downloads: 1.622
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Redactie | 2016
Downloads: 901
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 912
Accountantscontrole
Ferrero Scholte, Oscar | Vos, Koos | 2012
Downloads: 970
Externe verslaggeving
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.530
Column
Brouwer, Arjan | Knoops, Chris | 2015
Downloads: 1.462
Externe verslaggeving
de Redactie | 2016
Downloads: 1.087
Accountantscontrole
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 2.113
Externe verslaggeving
Korf, Dick | Lof, Michiel van der | 2014
Downloads: 1.326
Externe verslaggeving
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 1.204
Accountantscontrole
Beest, Ferdy van | Knoops, Chris | 2014
Downloads: 2.089
Externe verslaggeving