Externe verslaggeving
Vermelding bezoldiging in de jaarrekening van semipublieke instellingen
Suurland, Lianne, Vliet, André van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2014 - 88e jaargang editie 12
In dit artikel worden de resultaten van een empirisch onderzoek gepresenteerd naar de naleving van de voorschriften omtrent de toelichting in de jaarrekening op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). We concluderen dat niet alle instellingen die onder de WNT vallen WNT-informatie in de jaarrekening hebben opgenomen. Daarnaast verschilt de kwaliteit van de verstrekte informatie, vooral voor wat betreft de tekstuele toelichtingen. Met betrekking tot commissarissen zijn vaak niet alle verplichte informatie-elementen uit de WNT vermeld. Tot slot constateren we dat het bezoldigingsbedrag volgens art. 2:383(c) BW veelal een ander bedrag is dan de bezoldiging op grond van de WNT hetgeen tot verwarring bij gebruikers van de jaarrekening kan leiden.
Deze auteur publiceerde ook
Jungheim, Ernst-Jan | Suurland, Lianne | 2013
Downloads: 1.819
Externe verslaggeving
Jungheim, Ernst-Jan | Suurland, Lianne | 2017
Downloads: 1.342
Externe verslaggeving
Schaepkens, Frans | Suurland, Lianne | 2012
Downloads: 1.750
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 1.314
Accountantscontrole
Korf, Dick | Lof, Michiel van der | 2014
Downloads: 1.530
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 2.290
Externe verslaggeving
de Redactie | 2016
Downloads: 1.179
Accountantscontrole
de Redactie | 2016
Downloads: 1.340
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 975
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 1.029
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 1.002
Accountantscontrole
Ferrero Scholte, Oscar | Vos, Koos | 2012
Downloads: 1.073
Externe verslaggeving
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.630
Column