Externe verslaggeving
Behavioral accounting research op het gebied van financiële verslaggeving
Knoops, Chris, Beest, Ferdy van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2014 - 88e jaargang editie 6
Financiële verslaggeving betreft de informatieverstrekking door organisaties aan belanghebbenden buiten de organisatie. Behavioral accounting research heeft als onderzoeksobject de wijze waarop verschaffers, controleurs en gebruikers van verslaggevingsinformatie tot oordelen en besluiten komen. Twee factoren zijn vooral van invloed geweest op de hernieuwde aandacht voor experimenten en surveyonderzoek op het gebied van de financiële verslaggeving. Dit betreft ten eerste onderzoek op het gebied van behavioral finance dat aantoonde dat individuele vertekeningen in oordeels- en besluitvorming van individuen persistent en regelmatig zijn en daarmee, anders dan men voorheen dacht, wel van invloed zijn op de koersen en handelsvolumina op kapitaalmarkten, en ten tweede nieuwe theoretische inzichten uit de cognitieve psychologie betreffende beperkte rationaliteit. Een succesvol experiment op het gebied van financial accounting maakt gebruik van de voordelen van de experimentele benadering om vast te stellen hoe, wanneer en (uiteindelijk) waarom belangrijke kenmerken van de financial accounting setting gedrag beïnvloeden.
Deze auteur publiceerde ook
Beest, Ferdy van | Knoops, Drs. C.D. | 2011
Downloads: 1.516
Externe verslaggeving
Beest, Ferdy van | 2013
Downloads: 2.011
Bestuurlijke informatieve...
Brouwer, Arjan | Knoops, Chris | 2015
Downloads: 1.539
Externe verslaggeving
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.572
Column
Beest, Ferdy van | 2013
Downloads: 1.637
Bestuurlijke informatieve...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bos, Auke de | Lückerath-Rovers, Drs. M. | Quadackers, Luc | 2008
Downloads: 1.016
Corporate Governance
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 1.242
Accountantscontrole
Korf, Dick | Lof, Michiel van der | 2014
Downloads: 1.416
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 2.186
Externe verslaggeving
de Redactie | 2016
Downloads: 1.117
Accountantscontrole
Hosseinpour, Marzie | Jans, Mieke | 2017
Downloads: 2.198
Bestuurlijke informatieve...
Aalbers, Rick | McCarthy, Killian | 2016
Downloads: 944
Organisatie & Managem...
Nierop, Erjen van | Sloot, Laurens | Waal, André de | 2016
Downloads: 851
Marketing
Baerdemaeker, Jolien De | Bruggeman, Werner | 2016
Downloads: 1.646
Management Accounting