Externe verslaggeving
Onderzoek jaarverslaggeving: Het jaar 2011 verslagen
Wel, Frans van der
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2012 - 86e jaargang editie 12
Graag bied ik u namens de redactie de zeventiende editie aan van ‘Het Jaar Verslagen’. In deze editie zijn opgenomen de resultaten van een aantal onderzoeken betreffende de jaarverslaggeving over het boekjaar 2011. De verslagen van deze onderzoeken bevatten naast een uiteenzetting over de regelgeving een verkenning van de uitgebrachte jaarverslagen. Sommige onderzoeken bevatten kritische kanttekeningen over de jaarverslaggeving. Dit laatste behoeft geen bevreemding te wekken. Ook uit andere onderzoeken naar de kwaliteit van de jaarverslaggeving komt naar voren dat er nog wel wat te verbeteren blijft in die verslaggeving.
Deze auteur publiceerde ook
Hoogendoorn, Martin | Kadric, Haris | Wel, Frans van der | 2016
Downloads: 7.032
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2014
Downloads: 960
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2017
Downloads: 1.135
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bik, Olof | 2016
Downloads: 1.339
Corporate Governance
Thibodeau, Jay C. | Wallage, Philip | 2016
Downloads: 1.202
Accountantscontrole
Braam, Geert | Drost, Jacqueline | 2016
Downloads: 1.304
Corporate Governance
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.240
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 2.403
Externe verslaggeving
Kevelam, Wilfred | Laning, Drs. A. | 2013
Downloads: 1.274
Externe verslaggeving
Arnold, Coen | Ossenblok, Adinda | Santen, Gerard van | 2014
Downloads: 1.547
Externe verslaggeving
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.775
Accountantscontrole
Vergoossen, Ruud | 2016
Downloads: 1.700
Externe verslaggeving
Klijnsmit, Dr. P. | Majoor, Barbara | 2012
Downloads: 1.288
Overige vakgebieden