Externe verslaggeving
Jaarverantwoording van grondexploitatie in crisis; welk beeld geeft de gemeentelijke jaarrekening?
Vos, Koos, Ferrero Scholte, Oscar
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2012 - 86e jaargang editie 12
Als gevolg van de financiële crisis worden ambitieuze grondexploitatieplannen en projecten van de gemeente aangepast, op de lange baan geschoven of komen deze in de ijskast. De huidige situatie en ontwikkelingen leiden hierbij tot aanzienlijke verliezen op de gemeentelijke grondexploitaties en strategische grondposities van gemeenten. In februari 2012 heeft de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (commissie BBV) als gevolg van deze ontwikkelingen een bijgestelde Notitie grondexploitatie gepubliceerd. In het artikel wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de verplichte en vrijwillige verslaggeving omtrent de grondexploitaties van de 50 grootste gemeenten van Nederland over 2011. Een belangrijke uitkomst van ons onderzoek is dat er op basis van de minimumvereisten in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) maar in beperkte mate informatie hoeft te worden opgenomen in de jaarstukken door gemeenten en dat dit redelijk goed gebeurt. Daarnaast wordt door een deel van de gemeenten in aanvulling op deze verplichte informatie op grond van het BBV interne informatie onverplicht opgenomen in de jaarstukken. De conclusie uit het onderzoek is dat de totale verplichte en vrijwillige relevante informatie sterk gefragmenteerd in de jaarstukken en interne stukken is opgenomen. De informatieverstrekking in de toelichting over de onderbouwing van kosten en opbrengsten van grondexploitaties op basis van veronderstellingen, parameters en ontwikkelingen schiet tekort voor de gebruiker van de jaarrekening.
Deze auteur publiceerde ook
Berkouwer, Johan | Blommaert, Prof. Dr. J.M.J. | Vos, Koos | 2010
Downloads: 2.128
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 1.242
Accountantscontrole
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.572
Column
Camfferman, Kees | Marra, Teye | 2015
Downloads: 2.752
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | 2016
Downloads: 1.532
Externe verslaggeving
Feijter, Ronald de | Tas, Leo van der | 2015
Downloads: 1.134
Externe verslaggeving
de Redactie | 2016
Downloads: 1.262
Accountantscontrole
de Redactie | 2016
Downloads: 1.117
Accountantscontrole
Suurland, Lianne | Vliet, André van | 2014
Downloads: 1.213
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2014
Downloads: 960
Externe verslaggeving