Management Accounting
Controllership in de publieke sector: naar sturen op waarden of ‘hoe sterk is de eenzame controller?
Bossert, Hans, Vosselman, Ed
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2014 - 88e jaargang editie 3
De ontwikkeling van controllership in de publieke sector heeft sterk onder invloed gestaan van het discours over New Public Management. Afgrenzing van organisatorische eenheden, interne contractering, marktwerking en ‘accountability’ zijn essentiele elementen in dit discours. Toenemende complexiteit en onzekerheid in de samenleving vragen echter om een sterkere focus op (besturing van) relaties en netwerken. Controllership wordt dan minder systematisch en raakt sterker verbonden met de praktijk van alledag. Vanuit een Public Network Management- denken richten controllers zich op ontsluiting van informatie in concrete praktijken in netwerken. Dit vraagt om een moderne vorm van een sterke controller.
Deze auteur publiceerde ook
Vosselman, Ed | 2002
Downloads: 3.354
Management Accounting
Minnaar, R. | Vosselman, Ed | 2009
Downloads: 1.554
Management Accounting
Vosselman, Ed | 2001
Downloads: 1.200
Overige vakgebieden
Vosselman, Ed | 2011
Downloads: 1.361
Management Accounting
Vosselman, Ed | 2013
Downloads: 1.173
Bestuurlijke informatieve...
Vosselman, Ed | 2017
Downloads: 1.390
Column
Vosselman, Ed | 2002
Downloads: 3.489
Management Accounting
Meer-Kooistra, Jeltje van der | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 1.477
Management Accounting
Vosselman, Ed | 2016
Downloads: 1.415
Management Accounting
Vosselman, Ed | 2008
Downloads: 1.278
Management Accounting
Anderen downloaden ook deze publicaties
Knoop, Aart | Ven, Arco van de | 2016
Downloads: 2.120
Bestuurlijke informatieve...
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.823
Accountantscontrole, Open...
Aalst, Wil van der | Koopman, Angelique | 2015
Downloads: 4.755
Bestuurlijke informatieve...
Vosselman, Ed | 2016
Downloads: 1.415
Management Accounting
Vosselman, Prof. Dr. E.G.J. | 2012
Downloads: 1.259
Overige vakgebieden
Droogsma RA, J. | 2013
Downloads: 2.290
Bestuurlijke informatieve...
Hout-Hooi, Shari van den | Kamp, Dr. B. | Roorda, Gerard | 2002
Downloads: 1.417
Overige vakgebieden
Ven, Arco van de | Wilms, Imke | 2016
Downloads: 4.702
Bestuurlijke informatieve...
Ven RA, dr. A.C.N. van de | 2002
Downloads: 981
Management Accounting
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 5.688
Bestuurlijke informatieve...