Management Accounting
Controllership in de publieke sector: naar sturen op waarden of ‘hoe sterk is de eenzame controller?
Bossert, Hans, Vosselman, Ed
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2014 - 88e jaargang editie 3
De ontwikkeling van controllership in de publieke sector heeft sterk onder invloed gestaan van het discours over New Public Management. Afgrenzing van organisatorische eenheden, interne contractering, marktwerking en ‘accountability’ zijn essentiele elementen in dit discours. Toenemende complexiteit en onzekerheid in de samenleving vragen echter om een sterkere focus op (besturing van) relaties en netwerken. Controllership wordt dan minder systematisch en raakt sterker verbonden met de praktijk van alledag. Vanuit een Public Network Management- denken richten controllers zich op ontsluiting van informatie in concrete praktijken in netwerken. Dit vraagt om een moderne vorm van een sterke controller.
Deze auteur publiceerde ook
Vosselman, Ed | 2002
Downloads: 3.142
Management Accounting
Minnaar, R. | Vosselman, Ed | 2009
Downloads: 1.405
Management Accounting
Vosselman, Ed | 2001
Downloads: 1.114
Overige vakgebieden
Vosselman, Ed | 2011
Downloads: 1.252
Management Accounting
Vosselman, Ed | 2013
Downloads: 1.077
Bestuurlijke informatieve...
Vosselman, Ed | 2017
Downloads: 1.284
Column
Vosselman, Ed | 2002
Downloads: 2.606
Management Accounting
Meer-Kooistra, Jeltje van der | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 1.395
Management Accounting
Vosselman, Ed | 2016
Downloads: 1.324
Management Accounting
Vosselman, Ed | 2008
Downloads: 1.193
Management Accounting
Anderen downloaden ook deze publicaties
Knoop, Aart | Ven, Arco van de | 2016
Downloads: 1.972
Bestuurlijke informatieve...
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.681
Accountantscontrole, Open...
Aalst, Wil van der | Koopman, Angelique | 2015
Downloads: 4.341
Bestuurlijke informatieve...
Vosselman, Ed | 2016
Downloads: 1.324
Management Accounting
Vosselman, Prof. Dr. E.G.J. | 2012
Downloads: 1.141
Overige vakgebieden
Droogsma RA, J. | 2013
Downloads: 2.095
Bestuurlijke informatieve...
Hout-Hooi, Shari van den | Kamp, Dr. B. | Roorda, Gerard | 2002
Downloads: 1.277
Overige vakgebieden
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 4.982
Bestuurlijke informatieve...
Eimers, Peter | Nieuw Amerongen, Niels van | 2015
Downloads: 2.028
Bestuurlijke informatieve...
Anderson, R. | 2009
Downloads: 1.346
Management Accounting