Externe verslaggeving
Waardering tegen actuele waarde, waaronder toepassing van actuele kostprijs
Brouwer, Arjan, Hoogendoorn, Martin, Brenkelen, Jildit van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 11/12
Als gevolg van een wetswijziging kunnen ondernemingen hun materiële vaste activa en voorraden vanaf de jaarrekening 2016 niet meer waarderen tegen vervangingswaarde. Voor materiële vaste activa is de actuele waarde vanaf 2016 gelijk aan de actuele kostprijs, voor voorraden is waardering tegen actuele waarde niet meer mogelijk. In dit artikel bespreken wij kort de geschiedenis van de vervangingswaarde als waarderingsconcept, geven we een overzicht van de huidige wet- en regelgeving inzake waardering tegen actuele waarde, en doen we verslag van een empirisch onderzoek naar de wijze waarop ondernemingen die in de jaarrekening 2015 waardeerden tegen actuele waarde met de nieuwe bepalingen zijn omgegaan en wat de financiële effecten van de stelselwijzigingen zijn. Uit het onderzoek blijkt dat voor materiële vaste activa 60% van de onderzochte ondernemingen is overgegaan naar waardering tegen historische kosten, waarbij bijna alle ondernemingen gebruik hebben gemaakt van de overgangsregeling van de RJ om de laatste actuele waarde te hanteren als veronderstelde historische kostprijs. De financiële effecten van alle wijzigingen zijn in vrijwel alle gevallen nihil of niet significant.
Deze auteur publiceerde ook
Hoogendoorn, Martin | Kadric, Haris | Wel, Frans van der | 2016
Downloads: 6.308
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | Rijsenbilt, Antoinette | Stout, Matthias | Vos, Nees de | 2017
Downloads: 1.656
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.142
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Knoops, Chris | 2015
Downloads: 1.403
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | 2015
Downloads: 1.452
Accountantscontrole
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.036
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | 2016
Downloads: 1.420
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | Vergoossen, Ruud | Wallage, Philip | 2012
Downloads: 1.071
Overige vakgebieden
Hoogendoorn, Martin | 2016
Downloads: 4.538
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.559
Accountantscontrole, Open...
Eimers RA, Dr. P.W.A. | 2006
Downloads: 3.644
Accountantscontrole
Duiverman, Sytse | Nolder, Christine | 2016
Downloads: 1.202
Accountantscontrole, Open...
Raak, Jeroen van | Thürheimer, Ulrike | 2016
Downloads: 1.151
Accountantscontrole, Open...
Buuren, Joost van | Wong, Annie | 2016
Downloads: 1.944
Accountantscontrole, Open...
Buuren, Joost van | 2015
Downloads: 12.116
Accountantscontrole
Wallage, Philip | 2016
Downloads: 1.359
Accountantscontrole, Open...
Buijink, Willem | 2016
Downloads: 1.160
Column, Open Access
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | Willemse, Stijn | 2016
Downloads: 1.297
Management Accounting