Externe verslaggeving
Other comprehensive income: betekenis en presentatie in jaarrekeningen van Nederlandse beursfondsen
Backhuijs, Jan, Camfferman, Kees, Oudshoorn, Louise
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 11/12
Onder IFRS worden sommige baten en lasten buiten de winst-enverliesrekening gepresenteerd onder other comprehensive income (OCI). Op basis van ons onderzoek naar de jaarrekening van ondernemingen met een beursnotering in Nederland laten we zien dat OCI-posten een relatief grote omvang kunnen hebben. We laten voorts zien hoe ondernemingen de opties toepassen die IFRS biedt voor de presentatie van OCI. Ook bespreken we de samenhang tussen de presentatie van OCI in de geconsolideerde jaarrekening, en het geconsolideerde overzicht van mutaties in het eigen vermogen, en met de presentatie van mutaties in het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening. We stellen vast dat deze samenhang niet altijd duidelijk tot uitdrukking komt in de verslaggeving, mogelijk omdat ondernemingen verschillen in de mate waarin zij het nog enigszins omstreden OCI-begrip aanvaard hebben als een wezenlijk onderdeel van de jaarrekening. In het artikel doen we aanbevelingen om de presentatie van OCI-posten te verbeteren.
Deze auteur publiceerde ook
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | 2012
Downloads: 3.088
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 1.597
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.362
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | Marra, Teye | 2015
Downloads: 2.449
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Roelofsen, Erik | 2014
Downloads: 1.243
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Knoops, C | 2011
Downloads: 976
Accountantscontrole
Backhuijs, Jan | Vergoossen, Ruud | Vos, Nees de | 2016
Downloads: 1.624
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.410
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Camfferman, K. | 2011
Downloads: 1.560
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Boot, Arnoud W.A. | 2017
Downloads: 1.263
Corporate Governance
Emanuels, Jim | 2017
Downloads: 2.598
Corporate Governance
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Philip | 2017
Downloads: 2.117
Corporate Governance
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Philip | 2017
Downloads: 1.325
Corporate Governance
Holterman, Dr. W.G.M. | 2004
Downloads: 2.293
Overige vakgebieden
Groeneveld, Drs. J.G. | 2004
Downloads: 533
Externe verslaggeving
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.564
Accountantscontrole
| 2016
Downloads: 2.873
Accountantscontrole, Open...
Buuren, Joost van | Wong, Annie | 2016
Downloads: 1.884
Accountantscontrole, Open...
Emmerik, Hans van | Have, Wouter D. ten | Huijsmans, Anne-Bregje | Millenaar, Leonard | Vernooij, Cornell | Westhof, Joris | 2017
Downloads: 1.722
Accountantscontrole