Externe verslaggeving
De invloed van IFRS 16 Leases op de jaarrekening van lessees
Arnold, Coen, Tahtah, Jay
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 11/12
In deze bijdrage wordt verslag gedaan van de verwachte gevolgen van IFRS 16 Leases voor lessees op de jaarrekening over 2016 van AEX- en AMXfondsen. Geconcludeerd wordt dat de in de balans opgenomen (rentedragende) verplichtingen fors zullen toenemen: voor alle onderzochte ondernemingen in totaal bijna 43 miljard euro (een stijging van bijna 15%). Daarnaast nemen de activa toe met circa 41 miljard euro (een stijging van bijna 5% van de totale activa). De (negatieve) impact op het eigen vermogen is daarom beperkt (tot circa 2 miljard, een afname van circa 0,6%). Verder is geconcludeerd dat IFRS 16 een belangrijke impact op de winst-en-verliesrekening zal hebben. De winst voor rente-, belasting- en afschrijvingslasten (EBITDA) neemt fors toe. Voor alle onderzochte ondernemingen neemt de EBITDA toe met circa 10 miljard euro (een toename van gemiddeld 12,5%). Uit het onderzoek blijkt verder dat bij de meeste onderzochte ondernemingen over 2016 juist sprake is van een (beperkte) stijging van de nettowinst. De geschatte impact op de balans, winst-en-verliesrekening en financiële ratio’s is groter bij ondernemingen met relatief omvangrijke operationele leaseportefeuilles, zoals in de luchtvaart- en de detailhandelssector.
Deze auteur publiceerde ook
Brouwer, Drs. A.J. | Tahtah, Jay | 2012
Downloads: 1.064
Externe verslaggeving
Arnold, Coen | Santen, Gerard van | 2012
Downloads: 1.117
Externe verslaggeving
Arnold, Coen | Ossenblok, Adinda | Santen, Gerard van | 2014
Downloads: 1.300
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Dr. G.J. van der Pijl | Drs. Ing. G.J.P. Swinkels | Drs. J.G. Verrijdt | 1995
Downloads: 681
Hel, Lisette van der | Pheijffer, Marcel | 2012
Downloads: 1.160
Belastingen
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 3.129
Bestuurlijke informatieve...
Buijink, Prof. Dr. W.F.J. | 2014
Downloads: 1.299
Column
Emanuels, Jim | 2017
Downloads: 2.367
Corporate Governance
Droogsma RA, J. | 2013
Downloads: 1.644
Bestuurlijke informatieve...
Backhuijs, Jan | Heer, Wietse de | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.398
Externe verslaggeving
de Redactie | 2017
Downloads: 1.500
Accountantscontrole
Schoute, Drs. M. | With, Drs. E. de | 2006
Downloads: 764
Management Accounting
Aalbers, Hendrik Leendert | Dolfsma, Wilfred | 2014
Downloads: 1.218
Organisatie & Managem...