Externe verslaggeving
De enkelvoudige jaarrekening van organisaties van openbaar belang
Geffen, Cees van, Kamp, Bart
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 11/12
Als gevolg van de wetswijziging die in werking is getreden met ingang van boekjaar 2016 zijn diverse vrijstellingen die Titel 9 Boek 2 BW geeft vervallen voor organisaties van openbaar belang (OOB’s). Dit was mede aanleiding om nader te kijken naar de enkelvoudige jaarrekening van OOB’s, bijvoorbeeld omdat daarin thans geen verkorte winst-en-verliesrekening meer is toegestaan. In de praktijk lijkt dit echter slechts beperkt aanvullende informatie op te leveren. Daarnaast is gekeken naar de waarderingsgrondslagen van deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening; hieruit blijkt dat toepassing van Combinatie 3 waarbij de waarderingsgrondslagen van de geconsolideerde jaarrekening worden gebruikt, veruit het meest voorkomt. Ondanks dat bij de presentatie van deelnemingen zowel nettovermogenswaarde als de equity method voorkomen, waarbij de omschrijving niet altijd duidelijk is, is in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening het vermogen en resultaat normaliter steeds gelijk.
Deze auteur publiceerde ook
Kamp, Bart | Roozen, Kees | 2016
Downloads: 2.588
Externe verslaggeving
Kamp, Bart | Pelt, Victor van | 2014
Downloads: 2.093
Externe verslaggeving
Blommaert, Jos | Kamp, Bart | 2015
Downloads: 1.803
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Hoeven, Pieter van der | 2014
Downloads: 1.342
Externe verslaggeving
Beusichem, Henry van | DeJong, Douglas | Jong, Abe de | Mertens, Gerard | 2016
Downloads: 1.117
Corporate Governance
Janssen, Boudewijn | 2015
Downloads: 909
Corporate Governance
Krijgsman, Kevin | 2015
Downloads: 1.429
Externe verslaggeving
Heusinkveld, Stefan | Riel, Evelien van | Taminiau, Yvette | 2015
Downloads: 1.127
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.325
Externe verslaggeving
Dassen, Roger | 2015
Downloads: 946
Column
Knoops, C | 2013
Downloads: 844
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.194
Externe verslaggeving