Externe verslaggeving
De enkelvoudige jaarrekening van organisaties van openbaar belang
Geffen, Cees van, Kamp, Bart
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 11/12
Als gevolg van de wetswijziging die in werking is getreden met ingang van boekjaar 2016 zijn diverse vrijstellingen die Titel 9 Boek 2 BW geeft vervallen voor organisaties van openbaar belang (OOB’s). Dit was mede aanleiding om nader te kijken naar de enkelvoudige jaarrekening van OOB’s, bijvoorbeeld omdat daarin thans geen verkorte winst-en-verliesrekening meer is toegestaan. In de praktijk lijkt dit echter slechts beperkt aanvullende informatie op te leveren. Daarnaast is gekeken naar de waarderingsgrondslagen van deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening; hieruit blijkt dat toepassing van Combinatie 3 waarbij de waarderingsgrondslagen van de geconsolideerde jaarrekening worden gebruikt, veruit het meest voorkomt. Ondanks dat bij de presentatie van deelnemingen zowel nettovermogenswaarde als de equity method voorkomen, waarbij de omschrijving niet altijd duidelijk is, is in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening het vermogen en resultaat normaliter steeds gelijk.
Deze auteur publiceerde ook
Kamp, Bart | Roozen, Kees | 2016
Downloads: 2.375
Externe verslaggeving
Kamp, Bart | Pelt, Victor van | 2014
Downloads: 1.986
Externe verslaggeving
Blommaert, Jos | Kamp, Bart | 2015
Downloads: 1.738
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Hoeven, Pieter van der | 2014
Downloads: 1.286
Externe verslaggeving
Beusichem, Henry van | DeJong, Douglas | Jong, Abe de | Mertens, Gerard | 2016
Downloads: 1.045
Corporate Governance
Janssen, Boudewijn | 2015
Downloads: 862
Corporate Governance
Krijgsman, Kevin | 2015
Downloads: 1.361
Externe verslaggeving
Heusinkveld, Stefan | Riel, Evelien van | Taminiau, Yvette | 2015
Downloads: 1.101
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.251
Externe verslaggeving
Dassen, Roger | 2015
Downloads: 910
Column
Knoops, C | 2013
Downloads: 796
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.049
Externe verslaggeving