Externe verslaggeving
Accountantshonoraria in de jaarrekening
Kevelam, Wilfred, Hoeven, Ralph ter, Brouwer, Tristan
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 11/12
In deze bijdrage presenteren we de resultaten van een empirisch onderzoek naar de kwaliteit van de toelichting op accountantshonoraria in de jaarverslaggeving over 2016. Uit het onderzoek blijkt dat de toelichting op accountshonoraria over het algemeen vrij beknopt is. Veel ondernemingen presenteren wel de meest noodzakelijke cijfermatige informatie, zijnde de uitsplitsing van de accountantshonoraria. Een nadere toelichting op de gehanteerde methode van toerekenen van accountantshonoraria of de ontwikkeling in de hoogte en samenstelling van accountantshonoraria ontbreekt echter veelal. Gezien de maatschappelijke aandacht voor accountantshonoraria is verbetering in de toelichting volgens ons zeker mogelijk en wenselijk. Tevens is de ontwikkeling in de hoogte en samenstelling van accountantshonoraria over de periode 2012 tot en met 2016 geanalyseerd. We constateren dat het aandeel van honoraria voor controlewerkzaamheden in de totale accountantshonoraria sterk is gestegen ten opzichte van honoraria voor overige niet-controlewerkzaamheden. Dit verhoogt de gepercipieerde onafhankelijkheid van de accountant. Ons onderzoek toont voorts aan dat de gevolgen van accountantskantoorroulaties voor de hoogte van accountantshonoraria niet eenduidig zijn. Bij AEX-ondernemingen zien we dat een wisseling van accountant leidt tot een aanzienlijke daling van het accountantshonorarium, terwijl dit effect niet zichtbaar is bij AMX- en AScX-ondernemingen. Dit diffuse beeld is consistent met bestaande literatuur.
Deze auteur publiceerde ook
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 4.196
Externe verslaggeving
Kevelam, Wilfred | Laning, Drs. A. | 2013
Downloads: 1.080
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2014
Downloads: 1.183
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kuiper, Ineke | 2014
Downloads: 1.293
Externe verslaggeving
Bout, Bert-Jan | Hesp, Elise | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.016
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | 2012
Downloads: 2.418
Externe verslaggeving
Aarab, Haala | Bissessur, Sanjay | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 2.753
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Huttenhuis, Job | 2016
Downloads: 1.344
Externe verslaggeving
G├╝rkan, Hasan | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.861
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2016
Downloads: 2.589
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Brouwer, Arjan | Knoops, Chris | 2015
Downloads: 1.206
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 2.098
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | 2014
Downloads: 1.183
Externe verslaggeving
Grobbe, Rajesh | Langendijk, Henk | Laning, Anne | 2012
Downloads: 1.216
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Huttenhuis, Job | 2016
Downloads: 1.344
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Heer, Wietse de | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.398
Externe verslaggeving
Langendijk, Henk | 2011
Downloads: 2.358
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | Kadric, Haris | Wel, Frans van der | 2016
Downloads: 4.640
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.194
Externe verslaggeving