Externe verslaggeving
Verslaggeving van toegelaten instellingen volkshuisvesting
Jungheim, Ernst-Jan, Suurland, Lianne
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 11/12
Dit artikel beschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar de wijze waarop woningcorporaties de wijzigingen in de Woningwet, de daarmee samenhangende regelgeving en RJ 645 hebben verwerkt en toegelicht in de jaarrekening over 2016. Het artikel richt zich op de gevolgen van de verplichte waardering van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde. Uit het onderzoek blijkt dat de overgang naar waardering tegen marktwaarde heeft geleid tot een omvangrijke stijging van het eigen vermogen en het resultaat van woningcorporaties. Uit het onderzoek blijkt verder dat woningcorporaties de toelichtingen van de marktwaarde kunnen verbeteren. Tot slot constateren wij dat woningcorporaties verschillend om zijn gegaan met de verwerking en toelichting van de bedrijfswaarde en de belastinglatenties, hetgeen de vergelijkbaarheid tussen woningcorporaties niet ten goede komt.
Deze auteur publiceerde ook
Jungheim, Ernst-Jan | Suurland, Lianne | 2013
Downloads: 3.254
Externe verslaggeving
Suurland, Lianne | Vliet, André van | 2014
Downloads: 1.112
Externe verslaggeving
Schaepkens, Frans | Suurland, Lianne | 2012
Downloads: 1.584
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.653
Accountantscontrole
| 2016
Downloads: 2.965
Accountantscontrole, Open...
Buuren, Joost van | Wong, Annie | 2016
Downloads: 1.944
Accountantscontrole, Open...
Volberda, Henk | 2017
Downloads: 2.461
Column
Rijsenbilt, Antoinette | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | Wegen, Fedde van | 2017
Downloads: 1.876
Organisatie & Managem...
Mourik, Oscar van | 2017
Downloads: 1.701
Accountantscontrole
Redactie | 2017
Downloads: 1.060
Accountantscontrole
Boot, Arnoud W.A. | 2017
Downloads: 1.335
Corporate Governance
Emanuels, Jim | 2017
Downloads: 2.858
Corporate Governance
Rijsenbilt, Antoinette | 2017
Downloads: 1.503
Organisatie & Managem...